Suomeksi
Cirkulär
10/2021
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation för utarbetande av personalrapporter

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har publicerat en rekommendation för utarbetande av personalrapporter. Den ersätter den tidigare publikationen ”Utvärdering av personalresurserna – Rekommendation om utveckling av personalrapporter” från år 2013. Avsikten är att rapporteringen enligt den nya rekommendationen tas i bruk år 2022. Publikationen utkommer på svenska senare i höst.

Den nya rekommendationen har utarbetats i nära samarbete med kommunorganisationerna. De reviderade nyckeltal som beräknas enligt ett gemensamt beräkningssätt har också diskuterats med HR-systemleverantörerna.  

Personalrapporterna bygger på kommunorganisationernas strategier. Den nya rekommendationen uppmuntrar till att fastställa mål, åtgärder och uppföljningsmått för de centrala behoven och målen i anslutning till uppgifter om personalen. De strategiska valen styr fastställandet. 

Rekommendationen lyfter fram fyra teman: kompetens och förnyelse, ledning av välbefinnandet i arbetet, chefsarbete och ledarskap samt resultat och produktivitet. Rekommendationen ger exempel på hur man kan fastställa mål, åtgärder och mått inom dessa teman. Varje kommunal organisation tar dock fram egna mål, åtgärder och mått utifrån sina egna behov.

I slutet av rekommendationen presenteras fem kvantitativa nyckeltal för personalens tillstånd. Uppgifterna som utgör grund för nyckeltalen samlas in och följs upp på samma sätt i hela landet. Det gemensamma beräkningssättet för nyckeltalen underlättar jämförelser mellan kommunorganisationerna.  

Publikationen “Suositus henkilöstökertomukseen” (Rekommendation för utarbetande av personalrapporter) kan läsas på KT:s webbplats kt.fi > Julkaisut ja oppaat (Publikationer och handböcker). Publikationen utkommer på svenska senare i höst. 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anna Kukka

Jaana Näsänen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2141
Mobiltelefon:
+358 50 384 1664
E-post:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT