Suomeksi
Cirkulär
4/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rapport om distansarbete inom kommunsektorn

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har tillsammans sammanställt en rapport om distansarbete och dess utnyttjande inom kommunsektorn.

Rapporten blev färdig precis innan coronepidemin bröt ut i Finland. Samtidigt blev distansarbetet aktuellare än någonsin tidigare. Också kommunsektorn berördes på ett helt nytt sätt på många arbetsplatser och inom flera yrkesgrupper.

Det lönar sig att samla erfarenheter av distansarbete just nu och under återhämtningen efter undantagsförhållandena. Erfarenheterna kommer till nytta när man funderar på hur det lönar sig och hur man vill ordna distansarbetet under kommande år. Rapporten erbjuder en bra ram för analysen.

Rapporten om distansarbete, som sammanställts gemensamt av KT Kommunarbetsgivarna och de huvudsakliga avtalsorganisationerna inom kommunsektorn, har utarbetats till stöd för kommunorganisationerna, när dessa drar upp riktlinjer för och funderar på hur distansarbete kan utnyttjas. I rapporten beskrivs vad som är nytt med att utföra och låta utföra distansarbete och vad kommunorganisationerna borde veta om det. I många yrkeskategorier inom kommunsektorn kan distansarbete underlätta rekryteringen och främja resultat och välbefinnande i arbetet.

Publikation på KT:s webbplats: Rapport om distansarbete inom kommunsektorn (på finska) >

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Jorma Palola

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Iikka Niinimaa

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2040
Mobiltelefon:
+358 45 180 7767
E-post:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT