Suomeksi
Cirkulär
2/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

Det reviderade tjänste- och arbetskollektivavtalet om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring träder i kraft 1.1.2020.

Förmånstabellen i kollektivavtalet ändras i enlighet med försäkringsvillkoren för privata sektorn. De förmåner som betalas på basis av grupplivförsäkringen är år 2020–2022 på samma nivå som år 2019.

Parterna har årligen i december förhandlat om justering av förmånen som motsvarar grupplivförsäkring. Det nya avtalet gäller i tre år, så förhandlingar om avtalsvillkoren förs nästa gång i december 2022.

För att förmånstagarna ska behandlas lika är det viktigt att kommunerna och samkommunerna följer tolkningarna av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool och Delegationen för grupplivförsäkringsärenden också när kommunen eller samkommunen själv betalar förmånen till förmånstagarna.

Kommunala arbetsmarknadsverket uppmanar kommunerna och samkommunerna att fästa vikt vid informationen till förmånstagarna om den ekonomiska förmån som motsvarar grupplivförsäkring.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Anne Kiiski


Bilaga    Tjänste- och arbetskollektivavtal om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som ska betalas då en anställd vid en kommun eller samkommun avlidit

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT