På svenska
Yleiskirje
2/2020
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Uudistettu virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tulee voimaan 1.1.2020 lukien.

Virka- ja työehtosopimuksen taulukkoa edunsaajille suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta muutetaan samalla tavalla kuin yksityisen sektorin vakuutusehtojen osalta on sovittu. Vuoden 2020 - 2022 ryhmähenkivakuutuksen perusteella maksettavat etuudet pysyvät ennallaan vuoden 2019 tasolla.

Osapuolet ovat neuvotelleet vuosittain joulukuussa ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun tarkistamisesta. Nyt solmittu sopimus on voimassa kolme vuotta, joten seuraavan kerran sopimuksen ehdoista neuvotellaan joulukuussa 2022.

Edunsaajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät noudattaisivat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin ja Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tulkintoja myös silloin, kun kunta tai kuntayhtymä itse suorittaa edun edunsaajille.

Kunnallinen työmarkkinalaitos kehottaa kuntia/kuntayhtymiä kiinnittämään huomiota ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tiedottamiseen edunsaajille.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Anne Kiiski


Liite    Virka- ja työehtosopimus kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT