Suomeksi
Cirkulär
8/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anställningsvillkoren för innehavare av speciallärartjänst med årsarbetstid i gymnasiet från 1.8.2019

KT och FOSU rf har kommit överens om anställningsvillkoren för innehavare av speciallärartjänst med årsarbetstid i gymnasiet. Avtalet träder i kraft 1.8.2019 och gäller tills vidare.

Motiveringen till ett särskilt tjänstekollektivavtal är att man utgående från de nuvarande bestämmelserna i UKTA inte i alla situationer på ett ändamålsenligt sätt kan leda arbetet för lärare som ger specialundervisning enligt gymnasielagen som träder i kraft 1.8.2019.

UKTA:s arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet kvarstår vid sidan av systemet med årsarbetstid som alternativa anställningsvillkor. Arbetsgivaren har beslutanderätt om vilketdera systemet speciallärarna överförs eller rekryteras till.

I systemet med årsarbetstid är den årliga arbetstiden för en innehavare av speciallärartjänst i gymnasiet 1624 timmar, av vilka 424 timmar är sådant arbete som läraren får välja tid och plats för. Lönenivån är den samma som för innehavare av studiehandledartjänst med årsarbetstid i gymnasiet. Även i fråga om övriga villkor motsvarar anställningsvillkoren i hög grad villkoren för innehavare av studiehandledartjänst med årsarbetstid i gymnasiet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund

 

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT