På svenska
Yleiskirje
8/2019
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lukion vuosityöaikaan otetun erityisopettajan virkasuhteen ehdot 1.8.2019 lukien

KT ja JUKO ry ovat sopineet vuosityöaikaan otetun lukion erityisopettajan viranhaltijan virkasuhteen ehdoista. Sopimus tulee voimaan 1.8.2019 ja on voimassa toistaiseksi.

Perusteena erilliselle virkaehtosopimukselle on se, että nykyisten OVTES:n määräysten perusteella ei pystytä kaikissa tapauksissa johtamaan 1.8.2019 voimaan tulevan lukiolain mukaisen erityisopetuksen opettajan työtä tarkoituksenmukaisella tavalla.

OVTES:n opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmä säilyy vuosityöaikajärjestelmän rinnalla vaihtoehtoisina palvelussuhteen ehtoina. Työnantajalla on päätösvalta siitä, kumpaan järjestelmään erityisopettajat siirretään tai rekrytoidaan.

Lukion erityisopettajan viranhaltijan vuosityöaikajärjestelmässä vuosityöaika on 1624 tuntia, josta 424 tunnin osalta opettaja saa valita tehtävän työn ajan ja paikan. Palkkataso on sama kuin vuosityöaikaan otetun lukion opinto-ohjaajan viranhaltijalla. Muidenkin ehtojen osalta virkasuhteen ehdot vastaavat pitkälti lukion vuosityöaikaan otetun opinto-ohjaajan viran ehtoja.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund

 

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT