Suomeksi
Cirkulär
5/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunala arbetsgivare och förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn

Genom att delta i uppföljningen av förändringarna i arbetslivet bidrar du till att skapa en aktuell bild av situationen och framtiden och är med i diskussionen om utvecklingsmålen inom kommunsektorn.

Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn är KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma projekt inför de förändringar och reformer som omvälvningen i arbetslivet medför de kommande åren och årtiondena. En gemensam syn på situationen ger samtidigt ett underlag för arbetsmarknadsparternas kommande förhandlingar och intressebevakning.

KT och huvudavtalsorganisationerna har bildat en arbetsgrupp som ska följa upp förändringarna i arbetslivet. Den har genom möten och samtal med sakkunniga samlat material inom kommunsektorn och utarbetat en enkät som ska ge en bild av dagsläget och en framtidsvision i 21 temablock.

Kommunernas och samkommunernas ledning och utvecklare ombeds anmäla sig till uppföljningsenkäten via länken nedan. Anmälan är personlig, men samtidigt ber vi alla som anmäler sig att sprida länken till sektorledningen och andra arbetsgivarrepresentanter inom kommunen eller samkommunen. Vi ser fram emot svaren senast 10.3.2019.

https://my.surveypal.com/Ilmoittaudu-kunta-alan-tyon-murroksen-seurantaan

Också personalen är välkommen med och kommunsektorns fackförbund sprider information om enkäten bland sina medlemmar.

Resultaten redovisas på olika forum mot slutet av våren Enligt arbetsmiljöundersökningar är kommunsektorn numera den som satsar mest på att utveckla sin verksamhet. Denna positiva inställning till utveckling som finns på arbetsplatserna i kommunsektorn är något som projektet om förändringar i arbetslivet vill dra nytta av.

Föremålet för uppföljningen kan väljas bland
21 temablock


När man anmäler sig till uppföljningsenkäten kan man välja de teman som ligger en själv närmast bland de 21 temablock som följs upp och på så sätt påverka den tid man vill sätta på att svara. Genom att delta i projektet kan man bland annat följa hur arbetets innehåll förändras i grundskolan, vilka de nya arbetssätten i byggnadstillsynen och socialarbetet är och hur man tagit till vara ny teknologi i gymnasierna, på sjukhusen, i yrkesutbildningen eller i fastighetsskötseln. Reservera uppskattningsvis 10–15 minuter per temablock.

Temablocken som följs upp
1. Bibliotek för berättelser
2. Värdegrund och förändringar i förvaltnings- och byråarbetet
3. Digitaliseringen och nya verksamhetsformer inom hemvården
4. Social- och hälsovårdscentralen i förändring
5. Tekniska förändringar och arbetslivsförändringar på sjukhus
6. Nya koncept inom det sociala arbetet
7. Planläggning, byggnadstillsyn och fastighetsskötsel
8. Viktiga måltids- och renhållningstjänster
9. Den bästa grundskolan i världen
10. Yrkesutbildningen i förändring
11. Digitaliseringen och nya verksamhetsformer i gymnasiet
12. Kommunalt arbete som utvecklas och är innovativt
13. Kundorienterade kommunala tjänster
14. Robotar och stödintelligens i människans tjänst
15. Självstyrning och teamarbete inom kommunsektorn
16. Mångfacetterade arbetsplatser
17. Hela nationen som kund
18. Inlärning och handledning i arbetet
19. Distansarbete
20. Nya koncept för mobilitet och logistik
21. Småbarnspedagogiken i förändring

Projektet genomförs av uppföljningsgruppen till vilken KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer dvs. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo har utsett sina representanter.

Lisätietoa: kt.fi/sv/forandringar-i-arbetslivet

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef              Jorma Palola

 

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT