På svenska
Yleiskirje
5/2019
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantajien osallistuminen kunta-alan työn murroksen seurantaan

Osallistumalla seurantaan autat oikean tilanne- ja tulevaisuuskuvan muodostamisessa ja vaikutat kunta-alan kehittämistavoitteita koskevaan keskusteluun.

Kunta-alan työn murroksen seuranta on KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteinen hanke, jolla valmistaudutaan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien työn murroksen tuomiin muutoksiin ja uudistuksiin. Yhteinen tilannekuva muodostaa osaltaan perustaa työmarkkinaosapuolten tulevalle neuvottelutoiminnalle ja edunvalvonnalle.

KT:n ja pääsopijajärjestöjen työn murros -ryhmä on asiantuntijakeskusteluja ja -tapaamisia hyödyntäen koonnut aineistoa työn murroksesta kunta-alalla ja laatinut kyselyn, jonka tuloksien avulla viimeistellään 21 asiakokonaisuutta koskeva tilanne- ja tulevaisuuskuva.

Kuntien ja kuntayhtymien johtoa ja kehittäjiä pyydetään ilmoittautumaan mukaan seurantakyselyyn oheisen linkin kautta. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, mutta samalla pyydämme jakamaan ilmoittautumislinkkiä laajemmin kuntien ja kuntayhtymien toimialajohdolle ja muille työnantajaedustajille. Pyydämme ilmoittautumisia 10.3.2019 mennessä.

https://my.surveypal.com/Ilmoittaudu-kunta-alan-tyon-murroksen-seurantaan

Myös henkilöstö on tervetullut mukaan, ja kunta-alan ammattiliitot jakavat jäsenilleen tietoa kyselystä.

Tuloksista kerrotaan eri foorumeilla loppukeväästä. Työolotutkimuksissa kunta-ala on nykyisin toimialojen kärjessä toiminnan kehittämisessä. Tätä kunta-alan työpaikkojen kehittämismyönteisyyttä halutaan hyödyntää myös työn murros -hankkeessa.

Seurannan kohteen voi valita 21 asiakokonaisuudesta

Työn murroksen seurantakyselyyn ilmoittautuessa voi valita itseä lähimpänä olevat ja eniten kiinnostavat teemat seurantaan valituista 21 asiakokonaisuudesta ja näin vaikuttaa siihen, kuinka paljon haluaa käyttää aikaa vastaamiseen. Osallistumalla hankkeeseen voi muun muassa seurata, miten töiden sisältö muuttuu peruskoulussa. Millaisia uusia toimintatapoja on rakennusvalvonnassa ja sosiaalityössä? Miten uutta teknologiaa hyödynnetään lukioissa, sairaaloissa, ammatillisessa koulutuksessa tai kiinteistönhuollossa? Yhteen asiakokonaisuuteen vastaaminen kestää arviolta 10-15 minuuttia.

Seurattavat asiakokonaisuudet
1. Tarinoiden kirjastot
2. Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos
3. Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen kotihoidossa
4. Uudistuva sosiaali- ja terveyskeskus
5. Sairaalat teknologian ja työn murroksessa
6. Sosiaalityön uudet ratkaisut
7. Uudistuva kaavoitus, rakennusvalvonta ja kiinteistönhoito
8. Tärkeät ateria- ja puhtauspalvelut
9. Maailman paras peruskoulu
10. Uudistuva ammatillinen koulutus
11. Digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntäminen lukiossa    
12. Kehittyvä ja innovatiivinen kuntatyö
13. Asiakaslähtöiset kuntapalvelut
14. Robotit ja tukiäly ihmisten apuna
15. Itseohjautuvuus ja tiimityöskentely kunta-alalla
16. Monimuotoiset työyhteisöt
17. Asiakkaana koko kansakunta
18. Työssä oppiminen ja ohjaus
19. Etätyö
20. Liikkumisen ja logistiikan uudet ratkaisut
21. Varhaiskasvatus työn murroksessa

Seurannan toteutuksesta vastaa työn murros -työryhmä, johon KT Kuntatyönantajat sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ovat nimenneet edustajansa.

Lisätietoa: kt.fi/tyon-murros

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Jorma Palola

 

Niilo Hakonen

johtava työelämän kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2025
Matkapuhelin:
+358 40 820 6800
Sähköposti:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT