Suomeksi
Cirkulär
3/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för tutorlärares arbete inom gymnasieundervisningen

Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation godkände 18.2.2019 ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för den tid som en tutorlärare i gymnasiet använder för tutorarbete.

Avtalet tillämpas på gymnasielärare som omfattas av UKTA och som inleder tutorlärarverksamhet inom ramen för statligt specialunderstöd (Utbildningsstyrelsen, Statens specialunderstöd till utvecklandet och inledandet av tutorlärarverksamhet som ett regionalt samarbete).

Vi bifogar för kännedom det särskilda kollektivavtalet. Avtalet trädde i kraft 1.1.2019 och gäller tillsvidare.

Närmare upplysningar ger förhandlingschef Hannu Freund, tfn 09 771 2024, e-post ovtes@kt.fi

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör         Markku Jalonen

Förhandlingschef                   Hannu Freund

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT