På svenska
Yleiskirje
3/2019
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Erillinen työ- ja virkaehtosopimus lukio-opetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on hyväksynyt 18.2.2019 erillisen virka- ja työehtosopimuksen lukion tutoropettajan tutortyöhön käyttämän ajan korvaamisesta.

Sopimusta sovelletaan OVTES:n piirissä olevaan lukion opettajaan, joka tekee valtion erityisavustuksen mukaista, tutoropettajatoiminnan käynnistämistyötä (Opetushallitus, Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteistyönä).

Ohessa liitteenä tiedoksi erillinen virka- ja työehtosopimus. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja on tullut voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja asiassa antaa neuvottelupäällikkö Hannu Freund, puh. 09 771 2024, sähköposti ovtes@kt.fi

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja         Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö         Hannu Freund

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT