Suomeksi
Cirkulär
2/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetstidskapitlet och bilaga 18 i AKTA 2018–2019

Med detta cirkulär sänder vi arbetstidskapitlet och bilaga 18 i AKTA 2018–2019 för kännedom. Ändringarna träder i kraft 1.5.2018. Bestämmelserna i arbetstidskapitlet och bilaga 15 (flexibel arbetstid) i AKTA 2017 tillämpas t.o.m. 30.4.2018.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Förhandlingschef    Henrika Nybondas-Kangas


Bilagor

  1. Ändringar i arbetstidskapitlet i AKTA 2018–2019
  2. Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om allmän arbetstid
    som träder i kraft 7.5.2018
  3. Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om byråarbetstid
    som träder i kraft 7.5.2018
  4. Ändrade avtalsbestämmelser (kap. III och IV samt bilaga 18)

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT