Suomeksi
Cirkulär
1/17
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kuntatyönantaja är en facktidskrift för beslutsfattarna, ledningen och cheferna

​Kuntatyönantaja är en facktidskrift för arbetsgivarna och cheferna i kommunerna. Den stöder de lokala arbetsgivarna i förändringsledning och omläggning av verksamheten. Den ger kommunala beslutsfattare kunskap och bakgrundsinformation för arbetsgivarbeslut.

De politiska beslutsfattarnas arbetsgivarroll har blivit allt synligare. Kommunstyrelsen representerar kommunen som arbetsgivare och ansvarar för arbetsgivar- och personalpolitikens huvudlinjer. KT rekommenderar att tidskriften beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Tidskriften innehåller information som arbetsgivaren behöver i sin dagliga verksamhet. Det är viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften bland annat till anställda i ledningsuppgifter och inom personalförvaltningen, samt till alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter.

Tidskriften publiceras av KT och artiklarna skrivs av KT:s sakkunniga. Enligt en läsarenkät upplevs tidskriften Kuntatyönantaja som ett nyttigt och tillförlitligt verktyg. Kuntatyönantaja innehåller information för arbetsgivare, ställningstaganden och anvisningar som inte finns att tillgå någon annanstans. Vissa av artiklarna översätts till svenska.

Stöd i verkställandet av vård- och landskapsreformen

År 2017 fokuserar Kuntatyönantaja på att stödja kommunerna och samkommunerna i förberedelserna för och verkställandet av vård- och landskapsreformen. Tidskriften informerar bland annat om hur reformen påverkar personalens ställning och hur kommunerna bör förbereda sig inför de kommande arbetsgivarbytena.

Parallellt med omvälvningarna inom kommunfältet håller också den finländska arbetsmarknadsmodellen på att stöpas om. Tidskriften Kuntatyönantaja är KT Kommunarbetsgivarnas kanal för aktuella nyheter i den riksomfattande arbetsmarknadsverksamheten och intressebevakningen.

Sex gånger om året

Kuntatyönantaja utkommer sex gånger om året. Tidningens prenumerationsavgifter är de samma år 2017 som år 2016. En fortlöpande prenumeration kostar 45 euro per år och en årsprenumeration 50 euro. Tidskriften är momsfri.

Kuntatyönantaja kan beställas på tidskriftens webbplats www.kuntatyonantajalehti.fi där det också finns elektroniska beställningsblanketter.

Mer information om prenumerationerna kan fås på ktlehtitilaus(at)kt.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Chefredaktör Teuvo Arolainen​

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT