På svenska
Yleiskirje
1/17
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja-lehti on ammattilehti päättäjille, johdolle ja esimiehille

Kuntatyönantaja on ammattilehti kuntien työnantajatehtävissä toimiville ja esimiehille. Lehti tukee paikallisia työnantajia muutoksen johtamisessa ja toimintojen uudistamisessa. Kunnallisille päättäjille se tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajapäätöksiin.

Poliittisten päättäjien työnantajarooli on tullut entistä näkyvämmäksi. Kunnanhallitus edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan harjoittaman työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan päälinjauksista. KT suosittelee, että Kuntatyönantaja tilataan työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille, kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.

Kuntatyönantajassa on tietoa, jota tarvitaan työnantajatoiminnassa päivittäin. On tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat lehden mm. johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin.

Kuntatyönantaja-lehteä julkaisee KT ja siihen kirjoittavat KT:n asiantuntijat. Lukijakyselyjen mukaan lehti koetaan hyödylliseksi ja luotettavaksi työvälineeksi. Lehdessä on työnantajatietoa, kannanottoja ja ohjeistusta, joita ei saa mistään muualta.

Tukea sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon

Vuoden 2017 vuoden Kuntatyönantaja-lehdissä keskitytään tukemaan kuntia ja kuntayhtymiä sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumisessa ja uudistuksen toimeenpanossa. Lehdissä kerrotaan muun muassa siitä, miten uudistus vaikuttaa henkilöstön asemaan sekä miten varautua tuleviin työnantajavaihdoksiin.

Rinnan kuntakentän murroksen myös suomalainen työmarkkinamalli on murroksessa. Kuntatyönantaja-lehti on KT:n kanava kertoa ajankohtaiset uutiset valtakunnallisessa työmarkkinatoiminnassa ja työnantajaedunvalvonnassa.

Kuusi kertaa vuodessa

Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden tilaushinnat ovat vuonna 2017 samat kuin vuonna 2016. Lehden kestotilauksen hinta on 45 euroa/vuosikerta ja vuositilauksen 50 euroa/vuosi. Lehti on arvonlisäveroton.

Kuntatyönantajan voi tilata lehden verkkosivuilta osoitteesta http://www.kuntatyonantajalehti.fi, josta löytyvät sähköiset lomakkeet tilauksen tekemiseen.

Lisätietoja tilauksista ktlehtitilaus(at)kt.fi

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Päätoimittaja    Teuvo Arolainen

Liitteet

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT