Suomeksi
Cirkulär
4/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 20–21.8.2015

​Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras i Villmanstrand den 20–21 augusti 2015 i Lappeenrantasalen. Adressen är Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

På seminariet Uskalla, oivalla, uusiudu (Våga, inse, förnya dig) ventileras en ny syn på kommunen samt kommunlandskapet utifrån gemensam inlärning. En lärande och kommunal ekonomi som grundval för arbetslivets mening och förnyelse ger oss alla någonting att tänka på. Tankarna och dialogen stimuleras av ett råd som under hela seminariet både frågar och svarar på vad som bör göras för att utveckla det kommunala arbetslivet. Praktiska exempel på kurage och förnyelse övertygar tillsammans om vikten av handlingskraft.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för kommunernas och samkommunernas beslutsfattare, personalledning, chefer, utvecklings- och samarbetsexpertis samt representanter för personalen. Evenemanget väntas samla hundratals representanter för arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Program och anmälningsanvisningar bifogas.

Vid seminariet i år delas det ut ett hederspris med syftet att lyfta fram positiva exempel på hur man på kommunala arbetsplatser har lyckats förbättra resultatet och arbetslivskvaliteten i form av samarbete mellan arbetsgivaren och personalen. Man kan tipsa om god arbetsplatspraxis genom att skicka en fritt formulerad kort beskrivning med motivering till planeringsarbetsgruppen för seminariet senast den 15 maj 2015. Närmare uppgifter ges i bilagan ”Palkittavaksi haetaan: hyviä kehittämistarinoita!” (Vi efterlyser goda utvecklingsberättelser att premiera!)

Vi ber er se till att cirkuläret med bilagor också delges samarbetsorganisationernas och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

Välkomna till seminariet i Villmanstrand!

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Utvecklingschef Terttu Pakarinen

Bilagor

  1. Program och anmälningsanvisningar
  2. Palkittavaksi haetaan: hyviä kehittämistarinoita! (Vi efterlyser goda utvecklingshistorier att premiera!)

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT