Suomeksi
Cirkulär
1/14
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tidskriften Kuntatyönantaja som ett verktyg för chefer och beslutsfattare

Arbetsgivarpolitiken är en viktig framgångsfaktor för kommunerna och det är de förtroendevalda som drar upp riktlinjerna för denna politik. Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken.

KT:s sakkunniga skriver artiklarna i Kuntatyönantaja som är avsedd att vara ett verktyg för personalförvaltningen i kommunerna och samkommunerna. Kuntatyönantaja innehåller information för arbetsgivare och ställningstaganden som inte fås från annat håll.

År 2014 tar tidningen upp bland annat kollektivavtal, resultatutveckling, personalfrågor i samband med kommunsammanslagningar, utveckling av lönesystemet, arbetshälsan och kompetensprognoser. Tidskriften kommer fortsatt att innehålla intervjuer av personaldirektörer och chefer och presentationer av god praxis inom personalledningen. I tidskriften ingår också en svensk resumé.

Enligt en läsarenkät upplevs tidskriften Kuntatyönantaja som ett tillförlitligt verktyg som är till nytta. KT Kommunarbetsgivarna anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften till personer i ledande ställning, anställda inom personalförvaltningen och alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter.

KT rekommenderar också att Kuntatyönantaja beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Beställningar direkt från KT

Vid årsskiftet slutade vi att anlita prenumerationsombud. På grund av den nya praxisen har de beställningar som har gjorts via prenumerationsombud upphört i slutet av 2013. För att få Kuntatyönantaja också i år ska man se till att prenumerationen har förnyats genom att beställa tidskriften direkt från KT.

Du kan beställa Kuntatyönantaja på tidskriftens webbplats på adressen www.kuntatyonantajalehti.fi där du också kan hitta elektroniska beställningsblanketter.

Kuntatyönantaja utkommer sex gånger per år. Från början av 2014 läggs det inte längre någon mervärdesskatt på prenumerationspriset. Prenumerationspriset är 45 euro/årgång. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången.

Närmare upplysningar om prenumerationerna får du per e-post via adressen ktlehtitilaus(at)kt.fi eller genom att kontakta Marko Haakana (marko.haakana(at)kt.fi). Med honom kan du kontrollera om din prenumeration är i kraft också per telefon 09 771 2107.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör   Markku Jalonen

Informationschef Suvi Veramo

För kännedom 

  • de ansvariga inom personal- och löneadministrationen
  • direktörerna och cheferna vid verk, inrättningar och arbetsenheter
  • ordförandena för kommunstyrelser och personalnämnder
  • de ansvariga för tidningsprenumerationer

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT