Suomeksi
Cirkulär
18/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tidskriften Kuntatyönantaja är ett verktyg för chefer och beslutsfattare

Arbetsgivarpolitiken är en viktig framgångsfaktor för kommunerna och det är de förtroendevalda som drar upp riktlinjerna för denna politik. Tidskriften Kuntatyönantaja ger information och bakgrundsfakta som behövs i arbetsgivarverksamheten och för att utveckla arbetsgivarpolitiken.

 
KT:s sakkunniga redigerar tidskriften Kuntatyönantaja, som är avsedd att vara ett verktyg för personalförvaltningen i kommunerna och samkommunerna. Kuntatyönantaja innehåller information för arbetsgivare och ställningstaganden som inte fås från annat håll Kuntatyönantaja år 2013 behandlar bland annat kollektivavtal, produktivitetsutveckling, personalfrågor vid kommunsammanslagningar, löneutveckling, arbetshälsa, tryggandet av tillgången på arbetskraft och rekrytering. Tidskriften kommer fortsatt att innehålla intervjuer av personaldirektörer och chefer och presentationer av god praxis inom personalledning. 

 

Enligt höstens läsarenkät upplevs tidskriften Kuntatyönantaja som ett praktiskt och tillförlitligt verktyg. KT Kommunarbetsgivarna anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften till personer i ledande ställning, till anställda inom personalförvaltningen och till alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter. KT rekommenderar också att tidskriften beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.


Kuntatyönantaja utkommer sex gånger om året. I tidskriften ingår en svensk resumé. Kuntatyönantaja kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången. Faktureringen sker per kalenderår. Årets första nummer av Kuntatyönantaja 2013 utkommer den 22 februari.


År 2013 är prenumerationsavgiften 45 euro + 10 % moms vid beställning direkt av utgivaren Kommunarbetsgivarna och 50 euro + 10 % moms vid beställning via ombud.

 
Prenumerationer via webbplatsen www.kuntatyonantajalehti.fi > Asiakaspalvelu. Där finns elektroniska beställningsblanketter. Mer information om prenumerationerna kan fås på ktlehtitilaus(at)kt.fi. 


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

 

Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen

Chefredaktör  Suvi Veramo

 


För kännedom

  • de ansvariga inom personal- och löneadministrationen 
  • direktörerna och cheferna vid verk, inrättningar och arbetsenheter 
  • ordförandena för kommunstyrelser och personalnämnder 
  • de ansvariga för tidningsprenumerationer