På svenska
Yleiskirje
18/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja-lehti on työväline esimiehille ja päättäjille

Työnantajapolitiikka on tärkeä menestystekijä kunnille ja sen linjauksista päättävät luottamushenkilöt. Kuntatyönantaja tarjoaa tietoa ja taustaa työnantajatoimintaan ja työnantajapolitiikan kehittämiseen.

KT:n asiantuntijat toimittavat Kuntatyönantaja-lehden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöhallinnon työvälineeksi. Lehdessä on työnantajatietoa ja kannanottoja, jota ei saa mistään muualta. Vuoden 2013 numeroissa kerrotaan mm. virka- ja työehtosopimuksista, tuloksellisuustyöstä, henkilöstöasioista kuntaliitoksissa, palkkauksen kehittämisestä, työhyvinvoinnista, työvoiman saatavuuden turvaamisesta ja rekrytoinnista. Lehdessä jatketaan kuntien henkilöstöjohdon ja esimiesten haastatteluja ja hyvien henkilöstöjohtamisen käytäntöjen esittelemistä.

Tänä syksynä tehdyn lukijakyselyn mukaan Kuntatyönantaja-lehti koetaan hyödylliseksi ja luotettavaksi työvälineeksi. KT Kuntatyönantajat pitääkin tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantaja-lehden johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin. KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilataan työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille, kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.

Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehdessä on myös ruotsinkielinen osuus "Svensk resumé”. Lehden voi tilata kestotilauksena tai vuositilauksena kalenterivuodeksi. Laskutuskausi on kalenterivuosi. Kuntatyönantajan vuoden 2013 ensimmäinen numero ilmestyy 22. helmikuuta.

Vuonna 2013 lehden tilaushinta on julkaisijalta KT:lta tilattaessa 45 euroa +
alv 10 % ja 50 euroa + alv 10 % asiamiehen kautta tilattaessa.

Tilaukset voi tehdä lehden verkkosivuilla osoitteessa www.kuntatyonantajalehti.fi >Asiakaspalvelu. Sieltä löytyvät sähköiset tilauslomakkeet. Lisätietoja tilauksista ktlehtitilaus(at)kt.fi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Päätoimittaja Suvi Veramo
 
Tiedoksi
  • henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat 
  • virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt
  • kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat 
  • lehtitilauksista vastaavat