Suomeksi
Cirkulär
15/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

​I rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning har avtalats om anställningsvillkoren för tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i sådan utbildning.


Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning betalas, med stöd av § 2 i det ovan nämnda avtalet, en ersättning för måltidskostnader för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall. 

Den avtalade ersättningen för måltidskostnader är 24,25 € år 2013 och 24,60 € år 2014.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Markku Jalonen

Utredningschef Margareta Heiskanen

 

Bilaga 
Arbets- och tjänstekollektivavtal om ersättning för de måltidskostnader som avses i rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens och i arbets- och tjänstekollektivavtalet om facklig utbildning