Suomeksi
Cirkulär
5/09
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Stöd för införandet av rekommendationen om resultatutveckling i den kommunala verksamheten

Kommunala arbetsmarknadsverket skickade 18.12 2008 ut cirkulär 24/2008 Rekommendation om resultatutveckling i verksamheten. Kommunala arbetsmarknadsverket tillråder kommunerna och samkommunerna att beakta riktlinjerna och principerna i rekommendationen när resultatet och produktiviteten i servicen utvecklas.

Tillämpning av rekommendationen och det fortsatta arbetet

På Kommunala arbetsmarknadsverkets webbplats finns nu information, länkar och en förteckning över litteratur om produktivitetsarbetet (www.kuntatyonantajat.fi > Työelämän kehittäminen > Tuloksellisuus eller > www.kommunarbetsgivarna.fi > Arbetslivsutveckling > Resultat). Webbsidorna uppdateras kontinuerligt. Mer information om resultatutveckling finns också på adressen www.tuottavuustyo.fi.

Kommunala arbetsmarknadsverket och de kommunala löntagarorganisationerna bereder också andra gemensamma åtgärder för kommunerna och samkommunerna som stödjer införandet av rekommendationen. Arbetsmarknadsparterna följer också upp resultatutvecklingen.

Informationsmöten om resultatrekommendationen våren 2009

I marsapril hålls på fem orter halvdagsmöten för kommunala arbetsgivare och personalrepresentanter om kommunernas resultatutveckling. Informationsmötena hålls på finska. Orter och datum enligt följande:

                    fredag 20 mars 2009 i Tavastehus
                    torsdag 26 mars 2009 i Kouvola
                    fredag 27 mars 2009 i Kuopio
                    torsdag 2 april 2009 i Seinäjoki
                    fredag 3 april 2009 i Rovaniemi

Programstommen bifogas. De ortspecifika programmen och anmälningsanvisningen finns på KA:s webbsidor www.kommunarbetsgivarna.fi. Ungefär 60 deltagare ryms med på varje informationsmöte.

Rekommendationen om resultatutveckling i verksamheten är avsedd för den politiska och professionella ledningen och de anställda i kommunerna och samkommunerna. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att politiska beslutsfattare, personer från den högsta professionella ledningen och andra representanter för arbetsgivarna och representanter för personalen deltar i informationsmötena. Vid mötena följs principen om gemensam utbildning i rekommendationen om utveckling av den kommunala personalens kompetens (KA:s cirkulär 18/2008).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Forskningschef                                        Margareta Heiskanen

Bilaga

  • Progamstomme till informationsmöten