På svenska
Yleiskirje
5/09
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen käyttöönoton tukeminen

Kunnallinen työmarkkinalaitos lähetti 18.12.2008 yleiskirjeen 24/2008 tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevasta suosituksesta. Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittaa, että kunnat ja kuntayhtymät ottavat huomioon suosituksessa esitetyt toimintalinjat ja periaatteet kehittäessään palveluidensa tuloksellisuutta ja tuottavuutta.

Suosituksen käyttö ja siihen liittyvä jatkotyö

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen verkkosivuille on lisätty tuottavuustyöhön liittyvää tietoa, linkkejä ja luettelo aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta (www.kuntatyonantajat.fi > Työelämän kehittäminen > Tuloksellisuus). Verkkosivuja uudistetaan jatkuvasti. Lisää tietoa tuloksellisuudesta löytyy myös osoitteesta www.tuottavuustyo.fi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan palkansaajajärjestöt valmistelevat myös muita yhteisiä toimenpiteitä, joilla voidaan tukea kuntia ja kuntayhtymiä suosituksen käyttöönotossa. Työmarkkinaosapuolet seuraavat myös tuloksellisuuden kehittymistä.

Tuloksellisuussuositusta käsittelevät tiedotustilaisuudet keväällä 2009

Maalis-huhtikuussa järjestetään kuntatyönantajille ja henkilöstön edustajille viidellä paikkakunnalla puolen päivän tiedotustilaisuuksia kuntien tuloksellisuuden kehittämisestä. Paikkakunnat ja päivämäärät ovat:

       perjantai 20.3.2009 Hämeenlinna
       torstai 26.3.2009 Kouvola
       perjantai 27.3.2009 Kuopio
       torstai 2.4.2009 Seinäjoki
       perjantai 3.4.2009 Rovaniemi

Tilaisuuksien runko-ohjelma on liitteenä. Paikkakuntakohtainen ohjelma ja ilmoittautumisohje on julkaistu KT:n verkkosivuilla osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi > Tapahtumat. Jokaiseen tilaisuuteen mahtuu noin 60 osanottajaa.

Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien poliittiselle ja virkamiesjohdolle sekä henkilöstölle. Kunnallinen työmarkkinalaitos toivoo, että kunnasta tilaisuuksiin osallistuu sekä poliittisia päättäjiä, ylintä virkamiesjohtoa ja muita työnantajan edustajia että henkilöstön edustajia. Tilaisuudet toteuttavat kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen yhteisen koulutuksen periaatetta (KT:n yleiskirje 18/2008).

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen

Liite
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja henkilöstöjärjestöjen
maakuntakierros uudesta tuloksellisuussuosituksesta

Tiedotustilaisuuksien runko-ohjelma (pdf)