Suomeksi
Cirkulär
21/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Anvisningar om arbetstidsbanker

En arbetstidsbank är ett alternativ i utbudet av flexibla arbetstider och arbetstidssystem. Syftet med systemet är att främja ändamålsenliga arrangemang, produktivitet och konkurrenskraft och att beakta personalens arbetstidsönskemål till exempel när det gäller att förena arbete och familjeliv/fritid, vilket ökar trivseln i arbetet och arbetshälsan.

De bifogade anvisningarna om arbetstidsbanker har utarbetats under ledning av Kommunala arbetsmarknadsverket.  Kommunsektorns huvudavtalsorganisationer Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Kommunfackets union, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT och Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO har godkänt anvisningarna. Anvisningarna har också godkänts av Tehy.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Markku Jalonen

Förhandlingschef                                 Elina Vartiainen-Hynönen

Bilaga
Anvisningar om arbetstidsbanker