På svenska
Yleiskirje
21/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työaikapankkia koskevat ohjeet

Työaikapankkijärjestelmä on osa joustavien työaikojen ja työaikajärjestelmien valikoimaa, jolla pyritään edistämään toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä, tuottavuutta, kilpailukykyä sekä henkilöstön työaikatoiveiden huomioonottamista kuten työn ja perhe-elämän/vapaa-ajan yhteensovittamista, mikä lisää työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia.

Kunnallisessa työmarkkinalaitoksen johdolla on laadittu liitteenä olevat ohjeet työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta. Kunta-alan pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Kunta-alan unioni ry ja Tekniikan Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry ovat hyväksyneet ohjeet. Myös Tehy ry on hyväksynyt ohjeet.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja             Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö             Elina Vartiainen-Hynönen

Liite (pdf)
  
Työaikapankkia koskevat ohjeet