Suomeksi
Cirkulär
11/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa – rekommendation för kommunsektorn

Delegationen för Kommunala arbetsmarknadsverket godkände i maj en ny rekommendation om arbetshälsa i för kommunsektorn. Rekommendationen Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa uppmuntrar de kommunala arbetsplatserna till en planerad och föregripande utveckling av arbetshälsan och erbjuder redskap och verksamhetsmodeller för detta.

Den nya rekommendationen ersätter strategin och rekommendationen om främjande av arbetshälsan och förändringshantering år 2003. Parterna kom överens om en revidering vid den senaste förhandlingsrundan. I reformeringsarbetet deltog de kommunala huvudavtalsorganisationerna, och i förhandlingarna uppnådde huvudavtalsorganisationerna enighet om rekommendationstexten.

I den nya rekommendationen Riktlinjer och god praxis för arbetshälsa beaktas god praxis inom arbetshälsa och de senaste forskningsrönen kring arbetshälsa och resultatrikt arbetsliv. I detta sammanhang registrerades även ett förfarande för tillämpningen av ramavtalet på EU-nivå om arbetsrelaterad stress.

Främjandet av arbetshälsan genomförs i samarbete mellan arbetsgivaren och personalen, och syftar till att förbättra arbetslivskvaliteten och verksamhetens resultat. Att uppmärksamma betydelsen av arbetshälsan och utveckla arbetshälsan är ett medel för att upprätthålla de anställdas arbetsförmåga och bidra till att de kan stanna kvar i arbetslivet längre.

Kommunala arbetsmarknadsverket anser att det är viktigt att främjandet av arbetshälsa ingår i kommunernas strategiska verksamhet och goda personalledning.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Forskningschef Margareta Heiskanen

Bilagor (pdf)
1.Rekommendation
2.Förhandlingsprotokoll