På svenska
Yleiskirje
11/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt -suositus kunta-alalle


Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on toukokuussa hyväksynyt kunta-alalle uuden suosituksen työhyvinvoinnin edistämisestä. Työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt -suositus kannustaa kuntien työyhteisöjä kehittämään hyvinvointia suunnitelmallisesti ja ennakoivasti sekä tarjoaa tähän välineitä ja toimintamalleja.

Uusi suositus korvaa vuonna 2003 annetun strategian ja suosituksen työhyvinvoinnin edistämiseksi ja muutosten hallinnaksi. Sen uudistamisesta sovittiin kunta-alalla viime neuvottelukierroksella. Uudistamistyössä olivat mukana kunta-alan pääsopijajärjestöt, ja suositustekstistä on neuvotteluissa pääsopijajärjestöjen kanssa saavutettu yhteisymmärrys.

Uudessa Työhyvinvoinnin toimintalinjat ja hyvät käytännöt -suosituksessa on otettu huomioon hyvät työhyvinvoinnin käytännöt, viimeisin työterveyttä ja tuloksellista työelämää koskeva tutkimustieto. Samalla on kirjattu EU-tason työperäistä stressiä koskevan puitesopimuksen soveltamismenettely.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on työelämän laatua ja tuloksellisuutta parantavaa työnantajan ja koko henkilöstön välistä yhteistyötä. Työhyvinvoinnin merkityksen tunnistaminen ja sen kehittäminen on keino ylläpitää työntekijöiden työkykyä sekä edesauttaa heidän mahdollisuuttaan pysyä pitempään työssä.

Kuntatyönantaja pitää tärkeänä, että työhyvinvointi otetaan osaksi kuntien strategista toimintaa ja hyvää henkilöstöjohtamista.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen

Liitteet (pdf)
1.Suositus
2.Neuvottelupöytäkirja