Suomeksi
Cirkulär
21/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunsektorns tävling om personaluppföjning och rapportering, det sjunde riskssymposiet om samarbete

Arbetarskyddscentralens kommungrupp har från och med 1997 delat ut ett pris för att främja personalekonomi och arbetsförmåga inom ramen för tävlingen "Sanoista tekoihin" (från ord till handling). Den här gången tävlar man om praxis kring personaluppföljning och rapportering. I finansieringen av priset deltar förutom Kommunala arbetsmarknadsverket också Kyrkans avtalsdelegation, Kommunernas pensionsförsäkring, Kuntien työsuojelupäälliköt ry, utbildnings- och utvecklingscentralen vid Kuopio universitet och Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Vinnaren offentliggörs och priserna delas ut i samband med det sjunde rikssymposiet om samarbete, Kunta 2000, som hålls i Kuopio den 3-4.2.2004 (programmet för symposiet bifogas).

Bakgrund och mål

Den här gången gäller tävlingen all insamling, statistikföring, rapportering och utnyttjande av information som gäller personalen. Man har velat utvidga perspektivet för personalekonomisk uppföljning i riktning mot rapportering.

Kommunförbundets rekommendation om personalbokslut från år 1997 revideras. Enligt utredningen från år 2002 gör 56 procent av kommunerna personalrapporter och dessa täcker 75 procent av de kommunalt anställda. Personalrapporter är vanligare i större kommuner och målet är därför att utveckla sådana rapporteringsmetoder för andra kommuner som är lätta att använda med de lokala resurserna.

Med hjälp av tävlingen hoppas man få exempel och material om metoder för lokal personalrapportering. Av materialet utarbetas publikationer och annat material som sedan kan användas vid lokal utveckling och utbildning. Tävlingsarrangörerna hoppas på ett stort deltagande för att målen ska kunna genomföras.

Deltagande och anvisningar för ansökan

Tävlingen står öppen för kommuner och samkommuner och deras verk och enheter. Också församlingar och kyrkliga samfälligheter kan delta i tävlingen, eventuellt i en egen serie. Vid bedömningen beaktas enhetens storlek och utgångspunkter. Juryn kan enligt eget övervägande prisbelöna små och stora enheter separat. Prisen är ekonomiskt betydande och alla deltagare kan anmäla sig till SISU-serien (bilaga). De prisbelönta får stor publicitet som goda arbetsgivare.

I den fritt formulerade ansökan beskrivs kort hur personaluppföljningen och rapporteringen har ordnats. Det är önskvärt att en eventuell personalrapport eller motsvarande med resuméer bifogas ansökan.

Ansökan ska sändas in senast den 19.9.2003 till Arbetarskyddscentralen/Tamminen, Lönnrotsgatan 4 B, 00120 Helsingfors.

Juryn

Juryn består av professor Guy Ahonen från Svenska handelshögskolan, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri från Kommunala arbetsmarknadsverket, arbetarskyddschef Seppo Hirvonen från Kuopio stad, som samtidigt representerar Kunnalliset työsuojelupäälliköt ry, professor Kaj Husman från Institutet för arbetshygien, professor Juhani Ilmarinen från Institutet för arbetshygien, verkställande direktör Matti Kopperi från Arbetarskyddscentralen, överläkare Esko Matikainen från Kommunernas pensionsförsäkring och arbetslivsombudsman Marjatta Pitkänen från AKAVA-OS, som samtidigt företräder Arbetarskyddscentralens kommungrupp samt avtalsdirektör Risto Voipio från Kyrkans avtalsdelegation. Prisbeslutet fattas av kommungruppen på framställning av juryn.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar om tävlingen och ansökan ger ombudsman Hannu Tamminen från Arbetarskyddscentralen, tfn (09) 61 62 61, arbetsmarknadsombudsman Markku Roiha från Kommunala arbetsmarknadsverket, tfn (09) 771 23 60 och arbetslivsombudsman Marjatta Pitkänen från OAJ, tfn (09) 150 26 27.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Arbetsmarknadsdirektör            Jouni Ekuri

Förhandlingschef                      Jukka Sädevirta

Bilagor
1. Program för symposiet (på finska)
2. Information om SISU-serien och fördelar för deltagarna