På svenska
Yleiskirje
21/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntasektorin kilpailu henkilöstön tilan seurannasta ja raportoinnista, 7. valtakunnallinen yhteistyösymposium

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän perustamasta "Sanoista tekoihin" nimisestä henkilöstötalous- ja työkykypalkinnosta on kilpailtu vuodesta 1997 lukien. Tällä kerralla kilpaillaan henkilöstön tilaa koskevan seurannan ja raportoinnin käytännöistä. Kunnallisten työmarkkinaosapuolten lisäksi palkintoa rahoittavat Kirkon sopimusvaltuuskunta, Kuntien eläkevakuutus, Kuntien työsuojelupäälliköt ry, Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus sekä Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Voittaja julkistetaan ja palkinnot jaetaan 3.4.2.2004 Kuopiossa järjestettävän Kunta 2000 7. valtakunnallisen yhteistyösymposiumin yhteydessä (symposiumin ohjelma liitteenä).

Kilpailun tausta ja tavoitteet

Tämänkertainen kilpailu koskee laajasti kaikkea henkilöstön tilaa koskevaa tiedon keruuta, tilastointia, raportointia ja hyödyntämistä. Henkilöstötaloudellisen seurannan näkökulmaa on haluttu laajentaa raportoinnin suuntaan.

Kuntaliiton henkilöstötilinpäätöstä koskevaa suositusta vuodelta 1997 ollaan uudistamassa. Henkilöstöraportteja tekee vuonna 2002 tehdyn selvityksen mukaan 56 % kunnista ja ne kattavat 75 % kunnallisesta henkilöstöstä. Henkilöstöraportointi on yleisempää suuremmissa kunnissa, ja tavoitteena onkin kehittää muille kunnille sellaisia raportointivälineitä, joiden käyttö onnistuu paikallisilla resursseilla.

Kilpailun avulla toivotaan saatavan esimerkkejä ja aineistoa paikallisista henkilöstöraportointia koskevista menetelmistä. Aineistosta tuotetaan julkaisuja ja muuta materiaalia käytettäväksi opasmateriaalina paikallisessa kehittämisessä ja koulutuksessa. Kilpailun järjestäjät toivovat mahdollisimman laajaa osanottoa edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseksi.

Kilpailuun osallistuminen ja hakuohjeet

Kilpailuun voivat osallistua kunnat, kuntayhtymät sekä niiden osana olevat virastot ja yksiköt. Myös seurakunnat ja seurakuntayhtymät osallistuvat kilpailuun mahdollisesti omassa sarjassaan. Arvioinnissa otetaan huomioon hakevan yksikön koko ja lähtökohdat. Palkintoraati voi harkintansa mukaan palkita erikseen pieniä ja suuria yksiköitä. Palkinnot ovat taloudellisesti merkittäviä, kaikki hakijat voivat ilmoittautua SISU-sarjaan (liite) ja lisäksi palkitut saavat laajaa julkisuutta hyvinä työnantajina.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa kuvataan lyhyesti, miten henkilöstön tilan seuranta ja raportointi on järjestetty. Hakemuksen liitteeksi toivotaan mahdollinen henkilöstöraportti tai vastaava ja sen tiivistelmät.

Hakemukset tulee toimittaa 19.9.2003 mennessä
Työturvallisuuskeskus/Tamminen, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki.

Kilpailuraati

Kilpailuraadin jäseniä ovat professori Guy Ahonen Svenska handelshögskolanista, kunta-alan työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, työsuojelupäällikkö Seppo Hirvonen Kuopion kaupungista edustaen samalla Kunnalliset työsuojelupäälliköt ry:tä, professori Kaj Husman Työterveyslaitoksesta, professori Juhani Ilmarinen Työterveyslaitoksesta, toimitusjohtaja Matti Kopperi Työturvallisuuskeskuksesta, ylilääkäri Esko Matikainen Kuntien eläkevakuutuksesta, työelämäasiamies Marjatta Pitkänen AKAVA-JS:stä edustaen samalla Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmää sekä sopimusjohtaja Risto Voipio Kirkon sopimusvaltuuskunnasta. Päätöksen palkinnon myöntämisestä tekee kuntaryhmä kilpailuraadin esityksestä.

Lisätiedot

Lisätietoja kilpailusta ja palkinnon hakemisesta antavat asiamies Hannu Tamminen Työturvallisuuskeskuksessa puh. (09) 61 6261, työmarkkina-asiamies Markku Roiha Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa puh. (09) 771 2360 sekä työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OAJ:ssa puh. (09) 150 2627.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jukka Sädevirta

LIITTEET
1. Symposiumin ohjelma
2. Tietoja SISU-sarjasta ja hakijoille annettavista eduista