Suomeksi
Cirkulär
33/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetskollektivavtale för timavlönade 1.2.2001–31.1.2003

Bifogat sänds för kännedom och iakttagande underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2001–2002.

Av underteckningsprotokollet framgår avtalets giltighetstid, kostnadseffekten av löneförhöjningarna 1.2.2001 och 1.3.2002 samt i närmare detalj de löneförhöjningar som verkställs 1.2.2001 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast därefter.

Detaljerade anvisningar om de löneförhöjningar som skall verkställas 1.3.2002 ges i god tid före förhöjningstidpunkten. Anledningen till att anvisningarna inte ges nu är främst uppdraget för den arbetsgrupp som nämns i § 20 i underteckningsprotokollet. Den preliminära planen har gått ut på revidering av grundtimlönens uppbyggnad så, att en glidande skala införs i stället för de nu befintliga fasta grundtimlönerna. Möjligen minskas också antalet grundtimlöner. Tanken har också varit att slopa totaltimlöneformen i arbetskollektivavtalet och införa tidlön för de arbetstagare som denna löneform nu omfattar. Det är tänkt att den branschpott på 0,3 % som används som lokal justeringspott i första hand skall användas för denna övergång.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Pentti Hakola

BILAGA 
Underteckningsprotokollet till det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2001–2002