På svenska
Yleiskirje
33/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tuntipalkkaisia työntekijöitä koskeva työehtosopimus 1.2.2001–31.12.2003

Oheisena lähetetään tiedoksi ja noudatettavaksi kunnallisen tuntipalkkaisten työehtosopimuksen 2001–2002 allekirjoituspöytäkirja.

Allekirjoituspöytäkirjassa on esitetty sopimuksen voimassaoloaika, 1.2.2001 ja 1.3.2002 toteutettavien palkankorotusten kustannusvaikutus sekä yksityiskohtaisemmin 1.2.2001 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien toteutettavat palkankorotukset.

1.3.2002 toteutettavien palkankorotusten yksityiskohtaiset ohjeet annetaan hyvissä ajoin ennen seuraavaa korotusajankohtaa. Syy ohjeiden siirtämiseen johtuu pääasiassa allekirjoituspöytäkirjan 20 §:n työryhmän tehtävästä. Alustavana ajatuksena on ollut perustuntipalkkarakenteen uudistaminen siten, että nyt olemassa olevien kiinteiden perustuntipalkkojen sijaan tulisi liukuva asteikko. Mahdollisesti myös perustuntipalkkojen lukumäärää vähennetään. Ajatuksena on myös ollut poistaa kokonaistuntipalkkamuoto työehtosopimuksesta ja siirtää siinä olevat työntekijät aikapalkkaukseen. Tähän siirtoon on ensisijaisesti ajateltu käyttää paikalliseksi järjestelyvaraeräksi siirretty 0,3 %:n suuruinen liittoerä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Pentti Hakola

Liite 
1. Kunnallisen tuntipalkkaisten työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja 2001–2002