Suomeksi
Blogginlägg
Markku Jalonen
Markku Jalonen

KT bär sitt ansvar i en svår situation

Markku Jalonen

Den allvarliga och exceptionella coronaepidemin har på många sätt ändrat människornas vardag. Också kommunerna och samkommunerna – i synnerhet sjukvårdsdistrikten – har varit tvungna att organisera sin verksamhet på ett helt nytt sätt. Trycket är hårt. Jag hoppas att såväl ledningen som personalen i kommunerna orkar.

Epidemin spred sig precis när kommunsektorns förhandlingar om nya kollektivavtal höll på att intensifieras. KT var också med när centralorganisationerna förhandlade om avtal för att rädda arbetsplatserna. Vi stöder landets regering i strävandena att stabilisera situationen.

Arbetsmarknaden och epidemin är sammanflätade och orsakar en del förvirring. KT vill fortfarande i mån av möjlighet komma till ett snabbt förhandlingsresultat för att bevara arbetsfreden och låta kommunerna och samkommunerna fortsätta att bekämpa epidemins effekter.

Situationen understryker också KT:s syn på vikten av en måttfull avtalslösning. Epidemin försvagar allvarligt en redan svag kommunal ekonomi.
Den rådande situationen orsakar förändringar i KT:s verksamhet. Största delen av vår personal arbetar på distans och Kommunarbetsgivardagarna som skulle ha ordnats i maj har skjutits upp till slutet av året. I bästa fall kan vi samtidigt fira KT:s 50-årsjubileum.

Trots det stora trycket gör vi vårt bästa för att hjälpa, ge råd och stödja kommuner och samkommuner. KT har bland annat utarbetat ständigt uppdaterade anvisningar om hur man tacklar situationer som uppstår på grund av epidemin. I våra förhandlingar söker vi också en lösning som i denna situation bäst betjänar kommunsektorn.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen är verkställande direktör vid Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare