Suomeksi
Blogginlägg
Markku Jalonen
Markku Jalonen

Kommunbaserat system är utgångspunkten

Markku Jalonen bloggaa

Den vård- och landskapsreform som statsminister Juha Sipiläs regering drivit på föll i riksdagen på de sista metrarna av valperioden. En liknande situation hade vi i riksdagen för fyra år sedan. Det blir nu den nya riksdagen och regeringen som efter valet får ta itu med att omstrukturera social- och hälsovården. Partierna och intresseorganisationerna är redan i full gång med att sätta mål för det fortsatta arbetet med social- och hälsovårdsreformen.

Kommunförbundets styrelse ser en möjlighet i att fortsätta arbetet utgående från kommunerna och samkommunerna och genom att vidareutveckla lagstiftningen. Man kan anta att den framtida social- och hälsovårdsstrukturen kommer att bygga på ett kommunbaserat system där kommuner, städer, samkommuner och större självstyrande sammanslutningar ansvarar för organiseringen och produktionen av social- och hälsovårdstjänster på region- och landskapsnivå. Nu är det inte längre troligt att det uppstår någon enhetlig modell, utan organiserings- och produktionssätten kommer antagligen att variera regionalt och lokalt.

Det arbete som redan utförts i landskapen och kommunerna kan utnyttjas i den fortsatta beredningen. Mycket talar för att beredningen kommer att bli parlamentarisk.  Åtminstone i början kommer reformen bara att gälla social- och hälsovårdstjänsterna.

Om vård- och landskapsreformen hade gått igenom skulle avtals- och förhandlingssystemet för Finlands största arbetsmarknadssektor ha förändrats i grunden. De förestående arbetsmarknadsförhandlingarna kommer nu att utgå från det gällande kommunala avtalssystemet.

Också lagstiftningen om KT är oförändrad. Lagförslaget om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och landskap ingick i det lagstiftningspaket som nu föll. KT:s verksamhet baserar sig därför fortsättningsvis på lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993).

KT-lagen borde i vilket fall som helst uppdateras. I den gällande lagen har KT:s uppgifter definierats snävt med tanke på alla de uppgifter som KT numera har i egenskap av central arbetsmarknadsorganisation och arbetsgivarorganisation för kommunsektorn. Den nuvarande lagen ger inte heller möjlighet till KT-medlemskap för aktiebolag, andelslag och stiftelser som ägs av kommuner och samkommuner eller där kommuner och samkommuner har bestämmande inflytande.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen är verkställande direktör vid Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare