Suomeksi
Blogginlägg
Hannu Freund
Hannu Freund

Skynda långsamt med personalfrågor i yrkesutbildningsreformen

Lagen om yrkesutbildningsreformen som träder i kraft vid ingången av 2018 tvingar utbildningsanordnarna att också tänka på personalfrågor.

Ingen av de delar eller bilagor i UKTA som nu tillämpas slutar gälla vid ingången av 2018 och inte efter det heller utan att KT Kommunarbetsgivarna och OAJ avtalar om saken.
Vad gäller de tjänsteavtal som tillämpas vet vi mera i början av februari 2018. Då vet vi om något nytt är på kommande utöver de nuvarande bestämmelserna i UKTA. Om KT och OAJ i sina avtalsförhandlingar lyckas ersätta de nuvarande bestämmelserna med en ny årsarbetstidmodell träder avgörandet i kraft endera 1.8.2018 eller eventuellt senare i enlighet med den lokala beredskapen.

Enligt övergångsbestämmelsen i reformlagen (139 §) kan arbetsgivaren avvika från lagen om kommunala tjänsteinnehavare och utnämna en lärare som är anställd i arbetsavtalsförhållande till ett motsvarande tjänsteförhållande utan offentligt ansökningsförfarande. Denna möjlighet är enligt lagen i kraft till utgången av 2018, så också i den här frågan lönar det sig att skynda långsamt. Det bör noteras att om anställningsförhållandet ändras från arbetsavtalsförhållande till tjänsteförhållande innebär det inte att den del eller bilaga i UKTA som tillämpas skulle ändras, exempelvis så att en lärare vid ett vuxenutbildningscenter överförs från del E till bilagan i del C.

KT medverkar i den arbetsgrupp som bereder ändringarna i förordningen om behörighetsvillkoren. Vi meddelar utbildningsanordnarna om ändringar i behörighetsvillkoren genast då de nya bestämmelserna har fastslagits.

KT ger anvisningar om personalfrågor i anslutning till reformen under hösten och nästa vår. Redan denna höst utarbetar KT och AVAINTA Arbetsgivarna rf anvisningar för utbildningsanordnarna om tidtabellen för personalfrågorna så att de kan förbereda sig inför de ändringar som träder i kraft 2018.

Vi på KT och Avainta vill gärna höra vilka eventuella andra personalfrågor inledningen av yrkesutbildningsreformen gett utbildningsanordnarna att grubbla på. Ta alltså kontakt, så kan vi bistå med gemensamma anvisningar.

Denna bloggtext publicerades ursprungligen på Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:s webbsidor i Oma kynä-spalten.

Hannu Freund

Hannu Freund

Hannu Freund arbetar som förhandlingschef inom KT:s specialområde undervisning och bildning. Specialområdet ansvarar för de avtal som ingås för undervisningspersonalen, skådespelarna och musikerna.

Mer från denna bloggare