Suomeksi
Blogginlägg
Hannu Freund
Hannu Freund

Omöjligt att betala dubbel lärarlön

I offentligheten har det förts diskussioner om lärarvikariernas löner under sommaren I diskussionen har arbetslagstiftningen dock förbisetts. Utan att beakta lagstiftningen är diskussionen inte meningsfull. Samtidigt är det omöjligt att förstå att inte kommunen kan påverka betalningen av löner under sommaren. Det finns två anledningar.

För det första har en lärare subjektiv rätt att återvända till arbetet efter lagstadgad tjänstledighet. Varken KT Kommunarbetsgivarna eller fackorganisationen OAJ kan förhandla bort detta genom kollektivavtal.

För det andra har kommunen inte enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare rätt att betala lön till två för samma tjänst. Vikariens tjänsteförhållande upphör automatiskt när tjänsteinnehavaren återvänder från ledigheten. Kommunen har också rätt att anställa en vikarie endast för den tid som det behövs, det vill säga för skoldagarna. Bakom lagstiftningen ligger troligen en önskan att försäkra sig om en ändamålsenlig användning av offentliga medel.

KT:s lösning var höjd semesterdagsersättning

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har föreslagit att vikarien anställs också för sommarmånaderna. Detta löser inte problemet då kommunen inte kan hindra den ordinarie läraren från att återvända från ledigheten under sommaren. Vikariens tjänsteförhållande upphör automatiskt när tjänsteinnehavaren återvänder, så i form av månadslön kan saken inte lösas.

Kommunen kan alltså inte som arbetsgivare med sina egna åtgärder garantera vikarien lön under sommaren.

KT föreslog för några år sedan att en del av lönen för den som återvänder från ledighet skulle föras över till vikarien som höjd semesterdagsersättning. Ett problem i förslaget som KT framställt kunde dock vara likabehandlingen gentemot den övriga personalen.

Semesterdagsersättningen för lärare med visstidsanställning motsvarar redan nu semesterförmånen för kommunalt anställda med lång semester, när man beaktar avbrotten för höst-, jul- och sportlov.

Utgående från känd rättspraxis kan man säga att den som anställts ända till början av sommaren inte borde jämföras med den ordinarie läraren utan med personer som omfattas av rätten till semester och som arbetat motsvarande dagar.

Hannu Freund

Hannu Freund

Hannu Freund arbetar som förhandlingschef inom KT:s specialområde undervisning och bildning. Specialområdet ansvarar för de avtal som ingås för undervisningspersonalen, skådespelarna och musikerna.

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Mer från denna bloggare