Suomeksi
UKTA
Del F Bilaga 12 Medborgarinstitut

I Lön för tjänste-/befattningsinnehavare

§ 1 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer och biträdande rektorer

mom. 1

Den uppgiftsrelaterade lönen för rektorer (4 06 01 00 1) bestäms enligt löneskalan (se lönebilagan).

mom. 2

Den uppgiftsrelaterade lönen för biträdande rektorer (4 06 02 00 2) bestäms enligt löneskalan (se lönebilagan).

§ 2 Grundlönen för lärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

4 06 04 00 6

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 06 04 00 7

Annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut

§ 3 Uppgiftsrelaterad lön och lönepunkter för planeringsansvariga lärare

Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt löneskalan (se lönebilagan).

4 06 04 00 8

Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

4 06 04 00 9

Annan lämplig examen eller dispens för lärartjänst vid medborgarinstitut

§ 4 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för rektorer, lärare i huvudsyssla och planeringsansvariga lärare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

 

5 år

8 år

10 år

15 år

20 år

Rektorer och biträdande rektorer

 

 

5 %

4 %

6 %

Lärare

2 %

3 %

9 %

6 %

6 %

Planeringsansvariga lärare

2 %

3 %

10 %

10 %

10 %