UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

I Tillämpning

§ 1 Tillämpliga avtalsbestämmelser i bilaga 2

På undervisningspersonalen vid vuxengymnasier tillämpas följande bestämmelser i bilaga 2:

§ 9     Förhör av privatelev och arbetsuppgifter i samband med studentskrivningar
§ 10   Uppgifter vid studentskrivningar då rektorn är jävig