Anvisning
TIM-AKA

Arbetstidsarrangemang för timavlönade under söckenhelgsveckor 2022

Bestämmelser om söckenhelgernas inverkan på den ordinarie arbetstiden och lönen finns i § 9, 23 och 27 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade. I § 9 mom. 2 räknas upp vilka söckenhelger som förkortar den ordinarie arbetstiden. De dagar för vilka söckenhelgsersättning betalas anges i § 27. I § 23 anges hur lönen betalas för söckenhelgsveckor. För dem som arbetar dagtid räknas dagen i fråga som söckenhelg från kl. 00 till kl. 24. För dem som arbetar i skift har tidsgränserna bestämts separat för varje söckenhelg.

Söckenhelgerna 2022 och arbetstidsarrangemangen i samband med dem har sammanställts i förteckningen nedan. För varje dag anges hur söckenhelgen påverkar den ordinarie arbetstiden och lönen i dag- respektive skiftarbete för timavlönade.

I dagarbete och tvåskiftsarbete förkortar söckenhelger den ordinarie arbetstiden med 7,65 timmar. I oavbrutet treskiftsarbete förkortar söckenhelger inte arbetstiden.

I alla arbetstidsformer är söckenhelgsersättningen medeltiminkomsten för 7,65 timmar.

Deltidsarbete

För timavlönade arbetstagare som arbetar deltid finns inga särskilda överenskommelser om hur söckenhelger inverkar på den ordinarie arbetstiden. Om den ordinarie arbetstiden för en deltidsanställd förkortas på grund av en söckenhelg betalas söckenhelgsersättning enligt det antal timmar som personens arbetstid förkortas (0–8 timmar).

Om en deltidsanställd arbetar under en söckenhelg betalas söckenhelgsersättning för de första 7,65 timmarna och för följande arbetstimmar betalas i enlighet med förteckningen.

Nyårsdagen

lördag 1.1.2022
(skiftarbete: från fredag 31.12.2021 kl. 18 till lördag 1.1.2022 kl. 24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Trettondagen

torsdag 6.1.2022
(skiftarbete: från onsdag 5.1.2022 kl. 18 till torsdag 6.1.2022 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (torsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.  

Långfredagen

fredag 15.4.2022
(skiftarbete: från torsdag 14.4.2022 kl. 18 till fredag 15.4.2022 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Påskafton

lördag 16.4.2022
(skiftarbete: lördag 16.4.2022 kl. 00–24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Annandag påsk

måndag 18.4.2022
(skiftarbete: måndag 18.4.2022 kl. 00–24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (måndag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning. 

Första maj

söndag 1.5.2022
(skiftarbete: från lördag 30.4.2022 kl. 18 till söndag 1.5.2022 kl. 24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning. 

Kristi himmelsfärdsdag

torsdag 26.5.2022
(skiftarbete från onsdag 25.5.2022 kl. 18 till torsdag 26.5.2022 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (torsdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning

Midsommarafton

fredag 24.6.2022
(skiftarbete: från torsdag 23.6.2022 kl. 18 till fredag 24.6.2022 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (fredag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Midsommardagen

lördag 25.6.2022
(skiftarbete: lördag 25.6.2022 kl. 00–24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Alla helgons dag

lördag 5.11.2022
(skiftarbete: från fredag 4.11.2022 kl. 18 till lördag 5.11.2022 kl. 24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Självständighetsdagen

tisdag 6.12.2022
(skiftarbete: måndag 5.12.2022 kl. 18 till tisdag 6.12.2022 kl. 24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (tisdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Julafton

lördag 24.12.2022
(skiftarbete: fredag 23.12.2022 kl. 18 till lördag 24.12.2022 kl. 24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Juldagen

söndag 25.12.2022
(skiftarbete: söndag 25.12.2022 kl. 00–24)

Dagarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Förkortar inte den ordinarie veckoarbetstiden. Söckenhelgsersättning betalas inte. För arbetad tid betalas en med 200 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.

Annandag jul

måndag 26.12.2022
(skiftarbete: måndag 26.12.2022 kl. 00–24)

Dagarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid. För arbetad tid betalas dessutom en med 100 % förhöjd lön för de 7,65 första arbetstimmarna och därefter en med 200 % förhöjd lön, oberoende av om den arbetade tiden utgör övertidsarbete eller ordinarie arbetstid.

Skiftarbete

Söckenhelgen förkortar den ordinarie veckoarbetstiden i tvåskiftsarbete med 7,65 timmar. Söckenhelgsersättning för 7,65 timmar betalas för både arbetad tid och ledig tid (tisdag kl. 00–24). För arbetad tid betalas en med 100 % förhöjd lön och dessutom en eventuell övertidsersättning.