Suomeksi
Anvisning
AKTA

Ersättning till arbetsgivaren för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården

Den FPA-ersättning som betalas för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården steg till 100 euro från början av år 2021. Från början av 2021 betalas ersättning till arbetsgivare för PCR-undersökningar som utförts inom den privata hälso- och sjukvården för konstaterande av coronasmitta som en del av sjukvårdsförsäkringen.

Enligt en förordning av statsrådet som trädde i kraft i början av januari 2021 höjdes FPA-ersättningen för PCR-test för konstaterande av coronasmitta som utförs inom den privata hälso- och sjukvården från 56 euro till 100 euro.

För att undersökningen ska ersättas krävs en ordination av en privatläkare. FPA:s ersättningstaxor för andra coronavirusundersökningar ändrades inte. Förordningen gäller till slutet av år 2021.

Ersättning till arbetsgivaren från sjukvårdsförsäkringen

Genom förordningen underlättas arbetsgivarnas möjligheter att erbjuda sina anställda PCR-undersökningar. FPA kan betala direktersättning till en privat serviceproducent också då självriskandelen har betalats av den testades arbetsgivare. Den coronavirusundersökning som betalas av arbetsgivaren ersätts ur sjukvårdsförsäkringen.

Ersättningen inverkar inte på de ersättningar som betalas till arbetsgivare för ordnande av företagshälsovård eller deras maximibelopp.

I arbetsgivarens bokföring ska de kostnader som ersätts från sjukvårdsförsäkringen hållas separat från kostnaderna för ordnande av företagshälsovård, så att man inte ansöker om ersättning två gånger.

Mer på webben

Tidskriften Kuntatyönantaja