På svenska

Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien tueksi.

UKK
HYVTES

Mitä hinnoittelutunnusta sovelletaan sairaalasektorilla työskentelevään varhaiskasvatuksen opettajaan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaan?

Sairaalasektorilla työskenteleviin varhaiskasvatuksen opettajiin ja varhaiskasvatuksen erityisopettajiin sovelletaan HYVTESiä. Kyseiset henkilöstöryhmät ovat hinnoittelun ulkopuolisia, ja heihin käytetään tilastotunnusta H9999999.
 

UKK
HYVTES
KVTES
SOTE-sopimus

Onko poliittinen lakko laillinen työtaistelutoimenpide ja pitääkö siitä ilmoittaa etukäteen?

Työsuhteisia työntekijöitä koskeva lakko tai muu työtaistelutoimenpide (esimerkiksi poliittinen lakko), joka ei kohdistu voimassa oleviin työehtosopimuksiin, ei ole työrauhavelvollisuuden vastainen eli se on laillinen toimenpide. Viranhaltijoiden osalta poliittiset työtaistelut ovat laittomia.

Poliittista työtaistelua ei koske laissa säädetty kahden viikon ennakkoilmoitusvelvollisuus.


Vastaus on tarkistettu 2.3.2022.