UKK
SOTE-sopimus

Maksetaanko kertapalkkio työntekijälle ja viranhaltijalle, joka ei ole SOTE-sopimuksen piirissä?

Maksamisen edellytykset arvioidaan 13.3.–15.6.2020 ajankohdan mukaan KT:n yleiskirjeessä 23/2022 mainituissa palveluissa. SOTE-sopimus on tullut voimaan 1.9.2021.

Kyseisenä ajankohtana KVTES:n piirissä KT:n yleiskirjeessä 23/2022 mainituissa toiminnoissa työtä tehneille työntekijöille ja viranhaltijoille maksetaan kertapalkkio, jos

  • he ovat olleet KVTES:n soveltamispiirissä kyseisenä ajankohtana
  • he ovat tehneet KVTES:n liitteiden 3 ja 4 mukaisia tehtäviä kyseisenä ajankohtana KT:n yleiskirjeessä 23/2022 mainituissa toiminnoissa
  • he ovat edelleen 28.2.2023 saman työnantajan palveluksessa.

Nämä palkansaajat on siirretty SOTE-sopimuksen piiriin 1.9.2021 alkaen.

Kertapalkkio tulee maksettavaksi myös tilanteessa, jossa henkilö on tehnyt kertapalkkion mukaista työtä vähintään 7 kalenteripäivän ajan ajanjaksolla 13.3–15.6.2020 ja on saman kunnan palveluksessa myös 28.2.2023 (esimerkiksi lähihoitaja, joka on ollut varhaiskasvatuksesta ”lainassa” kotihoidossa 13.3–15.6.2020).