UKK
OVTES

Mitä opettajana toimivan työsuojeluvaltuutetun opetusvelvollisuuden huojentaminen tarkoittaa käytännössä ja mitä se edellyttää?

Työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRYn 16.1.2023 antama vastaus:

Opettajana toimivan työsuojeluvaltuutetun opetusvelvollisuuden huojentaminen voi tulla kyseeseen silloin, kun työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamiseen tarvittavaa vapautusta on muulla tavalla mahdotonta järjestää. Tämän lisäksi edellytetään, että työsuojeluvaltuutetun tehtäviin käytettävä aika on sovittu ajankäyttösopimuksen 7 §:n mukaisesti (ajankäyttöneuvotteluissa käytetyn kertoimen pohjalta) vähintään 5 tunniksi viikossa.  

Mikäli edellä kuvatun mukaisesti on sovittu työsuojeluvaltuutettuna toimivan opettajan opetusvelvollisuuden huojentamisesta, huojennus voi olla noin 2/3 määritellystä kiinteästä vapautuksesta.  

Esimerkiksi tilanteessa, jossa neuvottelujen pohjalta ajankäyttöä on sovittu 6 tuntia viikossa eikä työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitaminen ole mahdollista järjestää muulla tavalla, annetaan niin sovittaessa huojennusta opetusvelvollisuudesta 2/3 osaa 6 tunnista eli huojennetaan opetusvelvollisuutta 4 tuntia viikossa. 

Ellei huojennuksesta ole sovittu, työsuojeluvaltuutettuna toimivalle opettajalle maksetaan yksilöityä laskua vastaan oppituntien ulkopuolella tehdystä työsuojeluvaltuutetun työstä tuntipalkkio, joka saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 150. Palkkio maksetaan enintään 7 tunnilta viikossa. Esimerkiksi työsuojeluvaltuutettuna toimiva opettaja pitää kuukauden aikana kirjaa oppituntien ulkopuolella tekemästään työsuojeluvaltuutetun työstä ja laatii yksilöidyn laskun ja toimittaa sen työnantajalle kerran kuukaudessa. 

Kokonaistyöajassa olevan opetushenkilöstöön kuuluvan toimiessa työsuojeluvaltuutettuna, vähentää työsuojeluvaltuutetun tehtävään varattavaksi sovittu aika sekä viikoittaisten oppituntien määrää että viikoittaista muuhun työhön käytettävää aikaa oppituntien määrän ja toimistotyöajan mukaisessa suhteessa