Ohje
TTES

Palkantarkistukset 1.2.2010

1.2.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkoja korotetaan paikallisesti 0,4 prosentin suuruisella samapalkkaisuuserällä, joka lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta.

Samapalkkaisuuserällä pyritään edistämään naisvaltaisten alojen palkkakilpailukykyä sekä poistamaan naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja kohdentamalla palkankorotuksia koulutetuille naisvaltaisille ryhmille.

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestön edustaja neuvottelevat samapalkkaisuuserän käytöstä em. tarkoituksiin, perustuntipalkkojen ja urakkapalkkojen korottamisesta sekä henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruudesta.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä perustuntipalkkoihin, urakkapalkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin.