Ohje
OVTES

OVTES 2020–2021:n sopimusmuutokset elokuussa 2020

Sopimuskauden alussa on otettava huomioon asioita, jotka vaikuttavat lukuvuoden työn suunitteluun jo elokuun 2020 aikana. Ne liittyvät kilpailukykysopimuksen perusteella sovittuihin työajan pidennyksiin OVTES:n eri osioissa.

Sopimuskauden alussa on otettava huomioon seuraavat lukuvuoden työn suunnitteluun jo elokuun 2020 aikana vaikuttavat asiat:

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitun työajan pidennyksen poistuminen osiossa B

Työajan pidennykset ovat voimassa lähtökohtaisesti lukuvuoden 2019–2020 loppuun 31.7.2020 asti. Poikkeuksena työajan pidennys on voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti peruskoulun ja lukion rehtoreilla ja apulaisrehtoreilla, joihin sovelletaan osion B 9 §:n mukaista työaikaa.

Sopimukseen 2018–2019 sisältyneet osion B 14 §:n momentit 5–8 on poistettu 1.8.2020 lukien.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittua työajan lisäystä on kuitenkin vielä käytettävissä enintään kaksi tuntia osion B 14 §:n mukaiseen opinto- tai suunnittelutyöhön tai saman liitteen mukaiseen yhteissuunnitteluun. Tämä työajan lisäys on käytettävissä yhtenä tilaisuutena, oppilastyöpäivän aikana 31.8.2020 mennessä. Se on määrättävissä vakituisille tai vähintään lukuvuoden työajaksi otetuille viranhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille.

Työajan lisäystä ei ole 1.8.2020 alkaen enää vuosityöajassa olevilla peruskoulun oppilaanohjaajilla tai lukion opinto-ohjaajilla tai lukion erityisopettajilla, ei myöskään sivutoimisilla tuntiopettajilla tai niillä viranhaltijoilla, jotka on otettu alle lukuvuoden työkauden mittaiseen virkasuhteeseen (B 14 §:n soveltaminen).

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitun työajan pidennyksen poistuminen osiossa C

Kokonaistyöajassa olevan opetushenkilöstön kilpailukykysopimuksen perusteella sovittu työajan pidennys on voimassa KVTES:n toimistotyöajan mukaisesti sunnuntaihin 30.8.2020 saakka. Kokonaistyöajassa olevia ovat osiossa C rehtorit ja apulaisrehtorit (yleensä nimikkeellä koulutuspäällikkö).

Kokoaikaisen opettajan vuosityöajan pituus säilyy ennallaan. Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1500 tuntia.
Kokoaikaisen opinto-ohjaajan vuosityöajan pituus säilyy ennallaan. Kokoaikaisen opinto-ohjaajan vuosityöaika on 1500 tuntia.
Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitun työajan pidennyksen poistuminen osiossa F

Työajan pidennykset ovat voimassa lähtökohtaisesti sellaisenaan lukuvuoden 2019–2020 loppuun 31.7.2020 asti. Poikkeuksena työajan pidennys on voimassa sunnuntaihin 30.8.2020 asti F-osion rehtoreilla, apulaisrehtoreilla ja kansanopiston niillä opettajilla, joihin sovelletaan toimistotyöajan mukaista työaikaa.

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitun työajan pidennyksen poistumiseen liittyes OVTES 2020–2021:ssa on sovittu erilaisia työaikajoustoon liittyviä toimenpiteitä. Näitä selvennetään yksityiskohtaisesti viikolla 25 ilmestyvän yleiskirjeen liitteessä 2.

Yksityiskohtaisemmin kaikista sopimusmuutoksista osio- ja liitekohtaisesti tiedotetaan ja muutoksia selvitetään KT:n nettisivuilla julkaistavassa yleiskirjeessä (tulkintaosuus liitteessä 2). Yleiskirje julkaistaan viikolla 25 (15.6.2020 tai alkuviikon aikana).

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
ovtes@kt.fi