Ohje
Näyttelijät

Luottamusmiespäivät 10.–11.2.2020

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen koulutussopimuksen 4 §:n mukaan teatteri voi lähettää luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä ja/tai työsuojeluvaltuutettuna toimivan näyttelijän osapuolten hyväksymiin koulutustilaisuuksiin kuukausipalkkaa vähentämättä.

Koulutukseen osallistumisessa tulisi huomioida, että aika on näyttelijälle palkalliseen työvapaaseen rinnastuvaa aikaa.

Teatteri korvaa kurssista aiheutuneet suoranaiset kustannukset enintään viideltä työpäivältä näytäntövuodessa.

Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

Kunnallinen työmarkkinalaitos hyväksyy Näyttelijäliiton luottamusmieskurssin 10.11.2.2020 Helsingissä Lapland Hotels Bulevardissa koulutussopimuksen 4 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.