Ohje
Näyttelijät

Luottamusmiespäivät 11.−12.2.2019

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen koulutussopimuksen 4 §:n mukaan teatteri voi lähettää luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä ja/tai työsuojeluvaltuutettuna toimivan näyttelijän osapuolten hyväksymiin koulutustilaisuuksiin kuukausipalkkaa vähentämättä.

Koulutukseen osallistumisessa tulisi huomioida, että aika on näyttelijälle palkalliseen työvapaaseen rinnastuvaa aikaa.

Teatteri korvaa kurssista aiheutuneet suoranaiset kustannukset enintään viideltä työpäivältä näytäntövuodessa.

Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

Kunnallinen työmarkkinalaitos hyväksyy Näyttelijäliiton luottamusmieskurssin 11.12.2.2019 Lahdessa Hotelli Solo Sokos Seurahuoneella koulutussopimuksen 4 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.