Ohje
Näyttelijät

Luottamusmiespäivät 29.–30.7.2017

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen koulutussopimuksen 4 §:n mukaan teatteri voi lähettää luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä ja/tai työsuojeluvaltuutettuna toimivan näyttelijän osapuolten hyväksymiin koulutustilaisuuksiin kuukausipalkkaa vähentämättä.

Koulutukseen osallistumisessa tulisi huomioida, että aika on näyttelijälle palkalliseen työvapaaseen rinnastuvaa aikaa.

Teatteri korvaa kurssista aiheutuneet suoranaiset kustannukset enintään viideltä työpäivältä näytäntövuodessa. Matkakustannusten korvaus ja päiväraha suoritetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamista koskevien määräysten mukaisesti.

Kunnallinen työmarkkinalaitos hyväksyy Näyttelijäliiton luottamusmieskurssin 29.–30.7.2017 Suvirannassa Savonlinnassa koulutussopimuksen
4 §:ssä tarkoitetuksi koulutukseksi.

Aiemmin tänä vuonna on hyväksytty Oulussa 13.–14.2.2017 järjestetty luottamusmieskurssi.