Ohje
KVTES
OVTES
LS
TS
TTES

Työnantajamuutokset 1.1.2019 ja samaan aikaan voimaan tulevat sopimuskorotukset

KT:lle on tullut kysymyksiä siitä, miten menetellään 1.1.2019 lukien voimaan tulevan paikallisen järjestelyerän laskemisessa ja neuvottelemisessa, kun henkilökuntaa siirtyy samasta ajankohdasta liikkeen luovutuksella kunnalliselta työnantajalta toisen kunnallisen työnantajan palvelukseen.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019

Uudelle työnantajalle siirtyvän henkilöstön sopimusalakohtaiset järjestelyeräneuvottelut käydään vasta, kun uusi työnantaja on virallisesti aloittanut toimintansa 1.1.2019.

Henkilöstöään luovuttavat työnantajat neuvottelevat paikallisesta järjestelyerästä vain palvelussuhteeseen jäävälle henkilöstölle.

KT suosittelee, että henkilöstöään luovuttavat työnantajat aloittaisivat neuvottelut ennen vuodenvaihdetta, mutta neuvottelut saatettaisiin loppuun 1.1.2019 jälkeen, kun varmasti tiedetään, mikä osuus henkilöstöstä jäi luovuttavalle työnantajalle ja mikä osuus henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle.

Luovuttavan työnantajan ei siis tule neuvotella paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta luovutuksensaajan puolesta.

Jos henkilöstöä vastaanottavalla työnantajalla on jo ennestään henkilöstöä palveluksessaan, neuvotellaan 1.1.2019 järjestelyerä yhtä aikaa sekä jo ennestään palvelussuhteessa olevalle että uudelle vastaanotettavalle henkilöstölle.

Käytettävissä olevan paikallisen järjestelyerän voi laskea aikaisintaan tammikuun 2019 palkkasummasta

Sekä henkilöstöä luovuttava että uusi vastaanottava työnantaja voivat laskea käytettävissä olevan paikallisen järjestelyerän aikaisintaan tammikuun 2019 palkkasummasta. Tammikuussa maksettava tuloksellisuuteen perustuvaa kertaerä ei kuulu palkkasummaan, josta järjestelyerä lasketaan. Näin järjestelyerän suuruuden laskennassa henkilöstö otetaan huomioon joko luovuttavalla työnantajalla tai vastaanottavalla työnantajalla, mutta ei molemmissa.

Tammikuussa eivät ole vielä tiedossa muun muassa tammikuussa ansaitut työaikakorvaukset tai muut tammikuulta ansaitut palkanlisät. Järjestelyerän perusteena oleva palkkasumma ja järjestelyerän suuruus ovat kaikilta osin tiedossa aikaisintaan vasta helmikuussa 2019.

Tarkistettujen palkkojen maksamiseen liittyvä aikataulu

Kun paikallisen järjestelyerän käytöstä ja kohdentamisesta on päätetty, järjestelyerä maksetaan takautuvasti 1.1.2019 lukien.

Neuvottelujen aikana on hyvä käydä läpi järjestöjen edustajien kanssa kunkin sopimusalan allekirjoituspöytäkirjassa oleva pykälä, jossa käsitellään tarkistettujen palkkojen maksamiseen liittyvää aikataulua. Tarvittaessa voi olla hyvä neuvotella lisäaikaa tarkistettujen palkkojen maksamiseen. Tästä sovitaan paikallisesti.

Lääkärisopimuksessa hammaslääkärien toimenpidepalkkioiden korotukset liitteissä 2 ja 4 tulevat voimaan 1.1.2019. Koska paikallisen järjestelyerän perusteena oleva palkkasumma ei saa sisältää samaan aikaan tulevia muita korotuksia, nämä korotukset eivät saa olla mukana järjestelyerän laskennan pohjana olevassa palkkasummassa.

Jos toimenpidepalkkioita korotetaan jo tammikuussa, korotuksen osuus pitää siis vähentää ko. palkkasummasta. Yksi vaihtoehto on poikkeuksellisesti maksaa toimenpidepalkkioiden korotukset takautuvasti kuten paikallinen järjestelyeräkin.

Paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä

Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksettava paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan niille siirtyville työntekijöille ja/tai viranhaltijoille, joilla palvelussuhteen keston edellytykset ovat täyttyneet ennen liikkeen luovutusta uudelle työnantajalle.

Kertaerän maksamisen edellytykset on selvitettävä luovuttavalta työnantajalta. Koska kertaerän suuruus lasketaan marraskuussa 2018 maksetusta varsinaisesta palkasta, uuden työnantajan on tärkeä saada tieto kunkin siirtyvän työntekijän ja/tai viranhaltijan varsinaisen palkan määrästä.

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT