Ohje
KVTES

Työtuomioistuimen tuomio hoitotason sairaankuljettajien hinnoittelutunnuksesta

Tehy-pöytäkirjan 4 §:n 3 momentin tulkinnasta

Tehy-pöytäkirjan 4 §:n 3 momentin perusteella työntekijän tai viranhaltijan, joka toimii pääasiassa KVTES:n palkkahinnoitteluliitteen 3 palkkaryhmässä hoitoalan ammattitehtävät (03HOI040) tarkoitetussa hammashoitajan, lastenhoitaja, lääkintävahtimestarin tai mielenterveyshoitajan tai vastaavissa tehtävissä, tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin 1.1.2010 lukien 1,3 %:lla.

Työtuomioistuimen tulkinnan mukaan myös sairaankuljettajalla on Tehy-pöytäkirjan yleiskorotusta koskevassa määräyksessä ja sitä täydentävässä muistiossa on tarkoitettu lääkintävahtimestaria ja lääkintävahtimestari-sairaankuljettajaa vastaavaa tehtävää. Sairaankuljettajilla on siten työtuomioistuimen tuomion mukaan oikeus Tehy-pöytäkirjan 4 §:n 3 momentin mukaiseen korotukseen. 

Hoitotason sairaankuljettajien hinnoittelutunnus

Työtuomioistuimen tulkinnan mukaan sellaisissa tilanteissa, joissa hoitotason sairaankuljettajalta on käytännössä edellytetty ammattikorkeakoulututkintoa tai sitä edeltävää opistotasoista tutkintoa, sairaankuljettajalla on oikeus saada hinnoittelutunnuksen 03HOI030 mukainen tehtäväkohtainen palkka. Kyseinen työnantaja ei käytännössä ole voinut vuosiin rekrytoida kuin sellaisia sairaankuljettajia, joilla on amk- tai opistotason tutkinto, ellei kyseessä ole ollut ennen vuotta 2003 toimipaikkakoulutuksen ja hoitotason velvoitteet saanut koulutason tutkinnon suorittanut hakija.

Kyseissä tapauksessa kaikki kanteessa tarkoitetut vastaavat ja hoitotason ensihoitajat olivat ko. tutkinnon suorittaneita.
 
Työtuomioistuimen tuomio 2013:89 
(www.tyotuomioistuin.fi)

Jenni Aaltonen

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2116
Matkapuhelin:
+358 44 336 9670
Sähköposti:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT