Ohje
KVTES

Jaksotyön lyhytaikaisten työaikajakson määrittely ja arkipyhälyhennys

Työaikamääräyksissä lyhytaikaisella työntekijällä tarkoitetaan sellaista työntekijää, jonka palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä työaikajaksoa (KVTES III luku 9 § 2 mom). Se ei ole sidoksissa siihen, miten palkka määräytyy KVTES:n II luvun perusteella (tuntipalkka vai päiväpalkka).

Lyhytaikaisten arkipyhälyhennys ja työaika

Työaikajakso määritellään palvelussuhteen alussa. Mikäli palvelussuhde kestää koko työaikajakson, kyseessä ei ole työaikamääräyksissä tarkoitettu lyhytaikainen työntekijä. Hänen arkipyhälyhennyksensä annetaan täysimääräisenä.

Jos palvelussuhde ei kestä yhtään kokonaista työaikajaksoa, arkipyhälyhennys annetaan suhteutettuna. Suhteutettua arkipyhälyhennystä laskettaessa työaikajaksoon osuvat palvelussuhteen kalenteripäivät jaetaan sovellettavan työaikajakson kalenteripäivien lukumäärällä.

Työaikajakson pituuden määrittely

Palvelussuhteen alussa on tiedettävä, minkä pituista tasoittumisjaksoa käytetään. Sovellettavan tasoittumisjakson/työaikajakson pituus päätetään palvelussuhteen alkaessa. Tasoittumisjakson/työaikajakson pituutta ei voi vaihtaa kesken tasoittumisjakson/työaikajakson.

Lyhytaikaisen työntekijän tasoittumisjakson/työaikajakson pituus määritellään työsopimuksessa sovitun palvelussuhteen pituuden perusteella.

Työaikajakso alkaa sen viikon alusta, jonka aikana palvelussuhde alkaa. Lyhin mahdollinen sovellettava työaikajakso on 2 kalenteriviikkoa. Neljän viikon työaikajaksoa voidaan käyttää KVTES III luvun 9 § 1 momentin soveltamisohjeen mukaisesti.

Mikäli palvelussuhdetta jatketaan niin, että se kestää useamman työaikajakson verran ja on tarve saattaa työntekijän työaikajakso samaan rytmiin muiden työntekijöiden kanssa, voidaan aluksi käyttää eri pituisia työaikajaksoja, kunnes on päästy samaan rytmiin muuhun henkilökuntaan sovellettavan työaikajaksorytmin kanssa. Tässä tilanteessa voidaan käyttää 2 tai 3 viikon työaikajaksoja. Kolmea viikkoa pitempää tasoittumisjaksoa on perusteltua käyttää vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen.

Arkipyhälyhennystä koskevia laskelmia, KVTES, jaksotyö

Esimerkki 1

 

I viikko

II viikko

III viikko

IV viikko

a)

                           

AP

                         

b)

                           

AP

 

 

                     

 1 a) Palvelussuhde kestää yli 2 kalenteriviikkoa (15 kal.pv). Sovellettavan työaikajakson pituus on 2 viikkoa. Palvelussuhde ulottuu kahdelle työaikajaksolle.

I ja II viikko = 2 viikon työaikajakso
Työaika: 38:45 + 38:45 = 77:30
 

III ja IV viikko = 2 viikon työaikajakso
Työaika: 7:45 - AP 7:45 = 0
 
1 b) Palvelussuhde kestää yli 2 kalenteriviikkoa (16 kal.pv). Sovellettavan työaikajakson pituus on 2 viikkoa. Palvelussuhde ulottuu kahdelle työaikajaksolle.

I ja II viikko = 2 viikon työaikajakso
Työaika: 38:45 + 38:45 = 77:30

III ja IV viikko = 2 viikon työaikajakso
Työaika: (2 x 7:45) - AP 7:45 = 7:45

Esimerkki 2

 

I viikko

II viikko

III viikko

a)

             

AP

                         

b)

             

AP

               

 

       

2 a) Palvelussuhde kestää I viikon to- III viikon pe eli ei yhtään täyttä kahta tai kolmea kalenteriviikkoa. Työaikajakson pituus on 3 viikkoa. Arkipyhälyhennys suhteutetaan, koska palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä työaikajaksoa.
 
Työaika: (4x7:45) + (38:45-(16/21x7:45)) + (5 x 7:45) = 31 + (38:45 - 5:54) + 38:45 = 102:36
 
2 b) Palvelussuhde kestää I viikon to- III viikon pe eli ei yhtään täyttä kahta tai kolmea kalenteriviikkoa. Työaikajakson pituus on 3 viikkoa. Arkipyhälyhennys suhteutetaan, koska palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä työaikajaksoa.
 
Tämän jälkeen palvelussuhteeseen tulee vielä jatkoa III viikolla la-su 2 pv. Työaika joudutaan laskemaan uudestaan. Arkipyhälyhennys lasketaan uudelleen suhteutettuna, koska palvelussuhde on nyt pidempi. Suhteutus lasketaan edelleen palvelussuhteen alussa päätetyn työaikajakson pituuden mukaan (3 viikkoa).
 
Työaika: (4x7:45) + (38:45-(18/21x7:45)) + 38:45 = 31 + (38:45 - 6:38) + 38:45 = 101:53

Esimerkki 3

 

I viikko

II viikko

III viikko

IV viikko

a)

AP

                                                     

3  Palvelussuhde kestää aluksi I viikon maanantaista II viikon tiistaihin eli 9 kalenteripäivää. Koska palvelussuhde kestää alle 2 kalenteriviikkoa, työaikajakson pituus on 2 viikkoa.

I ja II viikko = 2 viikon työaikajakso
Työaika: 38:45 + (2 x 7:45) - AP ((9/14)x7:45) = 38:45 + 15:30 - AP 5:00 = 49:15
 
Palvelussuhdetta jatketaan siten, että se kestää III viikon maanantaihin (6 päivän pidennys II viikon ke - III viikon ma). Työaikajakson pituutta ei muuteta kesken työaikajakson, mutta työaika lasketaan uudestaan. Koska palvelussuhde kestääkin koko työaikajakson (2 kokonaista kalenteriviikkoa palvelussuhteen alusta lukien), muuttuu arkipyhälyhennys täysimääräiseksi.
 

I ja II viikko = 2 viikon työaikajakso
Työaika: 38:45 + 38:45 - AP 7:45 = 69:45

 

III ja IV viikko = 2 viikon työaikajakso
Työaika: 7:45