• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

  Liite 9 Sopimus menettelytavoista näyttelijän määräaikaisen työsopimuksen työsuhdeturvaksi

  1 § Soveltamisala

  Tämä sopimus koskee kunnallisia ammattiteattereita ja niiden palveluksessa olevia 30.9.2007 voimassa olleen työehtosopimuksen
  3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja kuukausipalkkaisia näyttelijöitä.

  2 § Työsopimuksen määräaikaisuus

  Tällä sopimuksella ei muuteta näyttelijän määräaikaisen työsopimuksen luonnetta eikä irtisanomismenettelyä.

  3 § Sopimuksen uusimatta jättäminen

  Näyttelijän määräaikainen työsopimus voidaan jättää uusimatta vain työsopimuslain 7 luvun 1–3 §:ssä mainituin perustein tai jos syynä on näyttelijän ilmeinen ammattitaidon puute.

  4 § Selvittely riitatapauksessa

  1. Mikäli näyttelijän määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättämisen perusteista ja oikeutuksesta syntyy erimielisyyttä, antavat Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen Näyttelijäliitto ry pyynnöstä yhteisen lausunnon.
    
  2. Mikäli lausunnon antamisen jälkeenkin on erimielisyyttä uusimatta jättämisen perusteista ja oikeutuksesta, voidaan asia saattaa yleisen alioikeuden tutkittavaksi.

  5 § Voimassaolo

  Tämä sopimus on voimassa niin kuin kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus.