• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2020–2021, voimassa 1.4.2020 lukien

  Liite 10 Soveltamisohje

  Näyttelijän vapaapäivien laskeminen työsuhteen/työnteon kestäessä osan näytäntövuotta

  1. Vapaapäivien lukumäärä näyttelijän työn keskeydyttyä kesken näytäntövuoden työsuhteen alkamisen tai päättymisen johdosta lasketaan siten, että näyttelijän työsuhteeseen sisältyvät kalenteripäivät alkavana tai päättyvänä näytäntövuotena jaetaan kalenterivuoden kalenteripäivien lukumäärällä ja näin saatu osamäärä kerrotaan näytäntövuoden vapaapäivien ja vuosilomapäivien lukumäärällä (111 + vuosilomapäivät). Vapaapäivien lukumäärästä vähennetään näyttelijän ansaitsemat vuosilomapäivät.

  Esimerkki 1, kun näyttelijän vuosilomapäiviä vuodessa on 30

  Näyttelijän työsuhde päättyy 31.12.

  153 : 365 x 141 = 59,10 = 59

  Näyttelijä siis ansaitsee 1.8.–31.12.
  59 vapaapäivää, johon sisältyvät myös vuosilomapäivät.

  Esimerkki 2, kun näyttelijän vuosilomapäiviä vuodessa on 30

  Näyttelijän työsuhde alkaa 1.2.

  181 : 365 x 141 = 69,92 = 70

  Näyttelijä siis ansaitsee 1.2.–31.7. 70 vapaapäivää, johon sisältyvät myös vuosilomapäivät.


  1. Työnteon keskeydyttyä kesken näytäntövuoden sairaus-, äitiys-, isyys-, vanhempainloman, hoito- tai opintovapaan tai muun työloman vuoksi, ei suoriteta erityisiä laskelmia vapaapäivien suhteen, vaan ne kuluvat ko. lomien aikana.

  Esimerkki 3

  Näyttelijä hoitovapaalla 1.8.–31.1.

  Näyttelijälle maksetaan vapaapäivien ja vuosiloman ajalta palkka vähentämättömänä.


  1. Sairastuminen vapaan aikana

  Jos näyttelijä sairastuu vapaan (ei vuosiloman) aikana, sairauspäivien ajalle sattuvia vapaapäiviä ei siirretä eikä korvata.

  Vuosiloman siirrossa noudatetaan vuosilomalain säännöksiä.