• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Näyttelijät 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Liite 5 Vapaalippusopimus

  1 §

  Teatterin päätoimisella näyttelijällä on oikeus saada näytäntökuukausittain vähintään neljä vapaalippua. Vapaaliput kelpaavat teatterin kaikkiin näytäntöihin, paitsi ensi-iltoihin. Vapaalippu ei oikeuta varaamaan paikkaa ennakolta. Tarkemmasta käytännöstä sovitaan teatterikohtaisesti.

  2 §

  Vapaalipuista peritään teatterikohtaisesti määritelty perusmaksu. Näin kertyneistä vapaalipputuloista vähintään puolet luovutetaan teatterin opintorahastolle.

  3 §

  Opintorahaston hallinnossa on teatterin henkilökunnalla ja kunnan ao. viranomaisella tasaveroinen edustus. Rahasto tekee ehdotuksen vapaalippujen hinnasta (perusmaksusta) ja jakaa kertyneistä varoista koulutusapurahoja teatterin henkilökunnalle.

  4 §

  Perusmaksua korkeampaa vapaalippuhintaa perittäessä ei teatteri ole velvollinen maksamaan korotuksen osalta rahastolle lisäosuutta.

  5 §

  Näyttelijän perheen jäsenet pääsevät teatterin näytäntöihin asianomaisessa teatterissa sovitun käytännön mukaisesti.

  6 §

  Tällä sopimuksella ei huononneta teattereiden olemassa olevia vapaalippu- ja opintorahastokäytäntöjä.